Forureningsundersøgelser

Planlægning og udførelse

Vi anbefaler, at du tager kontakt til os på jordforurening@tmf.kk.dk inden du udfører en forureningsundersøgelse i forbindelse med en § 8-sag. 

Regionens anbefalinger til planlægning og udførelse af forureningsundersøgelser (pdf, åbner i nyt vindue)

Undersøgelsesboringer

Anmeldelse af B-boringer og ansøgning til A-boringer

Anmeldeskema til sløjfning af boringer

Byggeri på forurenede grunde og genanvendelse af jord

Søg om § 8-tilladelse (byggeri på V1- eller V2-kortlagt grund). Gennemgå den vejledende tjekliste inden du indsender din ansøgning.

Søg om § 19-tilladelse  (genanvendelse af jord)

Se kortlagte arealer og områdeklassificering på kort. (åbner i nyt vindue)

 

Jordhåndtering og anmeldelse af jordflytning

Andet om miljø og byggeri