Mødedato
29-04-2020 08:30

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Ændring af skoledistrikter til skoleåret 2021/2022 (2020-0050548)

3

Skolestruktur i fire bydele med nye skoler (2019-0299475)

4

Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO'er (2019-0265401)

5

Medlemsforslag om samarbejde mellem BUF og læreruddannelsen

6

Medlemsforslag om nationale test

7

Medlemsforslag om temadrøftelse vedr. rengøring på skolerne

8

Orientering fra forvaltningen

9

Meddelelser fra borgmesteren

10

Sager til efterretning (2020-0027070)

11

Eventuelt

12

B-sag: Fremrykning af anlægsprojekter (2020-0087072)