10. Temadrøftelse om digitalisering og pædagogisk frirum til varieret undervisning (2017-0127599)

Udvalget har på sit møde den 1.2.2017 på baggrund af et medlemsforslag fra Enhedslisten, Radikale og Dansk Folkeparti besluttet at afholde en temadrøftelse om pædagogisk frirum til varieret undervisning.

Udvalget har desuden ønsket en præsentation af læringsplatformen på skoleområdet, herunder en drøftelse af digitale læringsmidler og digitaliseringens betydning for det pædagogiske frirum til varieret undervisning.

På denne baggrund har forvaltningen inviteret lærer Stine Mørch fra Strandvejsskolen til at præsentere læringsplatformen MeeBook samt Jeanne Jacobsen, skoleleder på Tagensbo Skole og formand for SKK og Thomas Roy Larsen, lærer på Langelinieskolen og medlem af KLF's bestyrelse til en drøftelse af læringsplatformen og digitaliseringens muligheder og udfordringer herunder betydningen for det pædagogiske frirum til at gennemføre varieret undervisning.

Der er udarbejdet et baggrundsnotat til drøftelsen, bilag 1. I bilag 2 er der en oversigt over institutioner og skolers dokumentationsopgaver og i bilag 3 en sammenligning af folkeskoler og friskolers regulering.

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Drøftet.