12. Meddelelser fra borgmesteren ( )

Beslutning

Der blev orienteret om bl.a. a) opfølgende møde med de faglige organisationer og forældrerepræsentanter vedr. budgetforslaget for 2018 i forlængelse af ”opstartsmødet” i januar 2017, b) en henvendelse fra ”Skole og Forældre København” - jf. aflæggerbordet - om deltagelse i paneldebat om visioner for folkeskolen og c) mødet om Ungeråd den 10. maj 2017.