8. Medlemsforslag om Ungdomsskolen (2017-0190653)

Sagsfremstilling

Det foreslås,

  1. at Børne- og Ungdomsudvalget beslutter at afholde en temadrøftelse om Ungdomsskolen i København

 (Stillet af Socialdemokratiet)

Diverse

MOTIVERING

Ungdomsskolen har gennemgået mange forandringer i den senere tid og fylder i øvrigt 75 i år.

Ungdomsskolen er en selvstændig organisation i BUF med sin helt egen profil. Vi ønsker en temadrøftelse om, hvad det er, der gør Ungdomsskolen til noget særligt. Og hvilke muligheder Børne - og Ungdomsudvalget ser for Ungdomsskolen i fremtiden således, at Ungdomsskolen stadig kan bevare sin egen profil og være et åbent tilbud til alle unge.

Mere konkret kunne temadrøftelsen omhandle: Ønsker vi en ungdomsskole, der er placeret på få enheder eller en mere decentraliseret struktur. Hvilken rolle skal Ungdomsskolen spille i bestræbelserne på at give de svage unge et fagligt løft. Hvordan kan Ungdomsskolen byde ind i forhold til Åben Skole.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt.