1. Møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Handicaprådet kl. 16-17 ( )

Der holdes et årligt møde mellem Børne- og Ungdomsudvalget og Københavns Kommunes Handicapråd.

Dagsordenen med bilag for mødet fremgår af bilag 1.

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Mødet blev afholdt.