9. Medlemsforslag om opgaver for skoleledere (ugepakken) (2017-0190800)

Sagsfremstilling

 

Det foreslås,

  1. at Børne- og Ungdomsudvalget pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at fremlægge en oversigt over indholdet af ugepakkerne til byens skoleledere samt at udarbejde forslag til, hvilke elementer i ugepakkerne, der kan udelades for at skabe større rum for faglighed og ledelse i det daglige

 (Stillet af Socialdemokratiet)

Diverse

MOTIVERING

Administration og afrapportering fylder meget i de københavnske folkeskoler. Faktisk så meget, at alle skoleledere modtager en hel pakke med ting, som der skal svares eller reageres på. Meget af den administration, der ligger i at håndtere ugepakkerne i såvel forvaltning som skoleledelserne kunne frigøres til faglighed og aktiviteter, som skaber større værdi for eleverne og deres forældre.

Et godt eksempel er indrapportering af skemaplanlægning, som efter vores overbevisning sagtens kunne begrænses til at ske én gang om året.

Det overordnede mål er at vi kan sætte skolerne og skoleledelserne mere fri. Hvis de leverer de faglige resultater og har en fornuftig økonomisk drift, så kan vi godt give slip på noget af styringen, mens de skoler der ikke løser opgaven tilstrækkeligt, skal på handlingsplan.

Beslutning

Medlemsforslaget blev godkendt.