Mødedato
20-05-2020 16:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

2. behandling af budgetforslag 2021 (2020-0070435)

3

1. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler (2019-0317874)

4

1. regnskabsprognose 2020 (2020-0084218)

5

Fælles skoledistrikt og indskrivningsregler for Ørestad (2019-0299475)

6

2. anlægsoversigt 2020 (2020-0104660)

7

Anvendelse af midler afsat i Finanslov 2020 til bedre normeringer i dagtilbud (2020-0070544)

8

Fordeling af sprogligt udfordrede børn i dagtilbud og skole (2019-0299585)

9

Digital platform på dagtilbudsområdet 0-6 år (2020-0071571)

10

Orientering fra forvaltningen

11

Meddelelser fra borgmesteren

12

Sager til efterretning (2020-0027085)

13

Eventuelt

14

B-sag: Anlægsbevilling til udmøntning af 1:1 struktur på Brønshøj Skole (2020-0013142)

15

B-sag: Bevillingsmæssige ændringer pr. april 2020 (2020-0094152)