Mødedato
07-12-2016 16:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Status på skolernes faglige resultater og folkeskolereformen (2016-0346843)
3Fremtidig organisering af Hafniaskolen (2016-0250584)
4Omlægning af Børnecenter København (BCK) (2016-0046528)
5Medlemsforslag om suspension af skoledistrikt for ny skole på Nordøstamager (2016-0421570)
6Temadrøftelse om anvisningsregler, book en plads mv. - UDSAT SAG (2016-0370943)
7Orientering fra forvaltningen ( )
8Meddelelser fra borgmesteren ( )
9Sager til efterretning (2016-0005274)
10Eventuelt ( )