3. Meddelelse om ny borgmester i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (2017-0357887)

Sagsfremstilling

Indstilling

Meddelelse fra den store valggruppe om, at Mia Nyegaard (Radikale Venstre) er udpeget som ny borgmester for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med virkning fra tirsdag den 31. oktober 2017 og resten af funktionsperioden.

Mia Nyegaard indtræder som konsekvens heraf samtidig som medlem af Økonomiudvalget og Hovedstadens Beredskabskommission.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 31. oktober 2017

Meddelelsen blev taget til efterretning.