Mødedato
31-05-2018 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen ( )
2Indkaldelse af stedfortræder for Ali Hansen (2018-0148739)
3Indkaldelse af stedfortræder for Astrid Aller (2018-0148966)
4Rokering i udvalg (2018-0147789)
5Bevillingsmæssige ændringer og anlægsbevillinger pr. maj 2018 (2018-0119534)
6Forslag til kommuneplantillæg for butiksstørrelser i detailhandel (2018-0108945)
7Undersøgelse af alternative byggemuligheder til Ørestad Fælled Kvarter (2018-0111662)
8Grønt byrum og nærgenbrugstation på Herman Bangs Plads, Valby (2018-0059098)
9Årsrapport 2017 for Udviklingsselskabet By & Havn I/S (2018-0113561)
10Ansøgning fra Ejerforeningen Aldersrogade 37-39 om midler til opsætning af tv-overvågning ved Sigynsgade/ Krakas Plads (2018-0115245)
11Officiel modtagelse for hjemvendte soldater, civile personer, beredskabsfolk, politifolk, o.l. (2018-0097113)
12Årsberetning for Intern Revision - Regnskabsåret for 2017 (2018-0122921)
13Endelig vedtagelse af tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 463 "Århusgadekvarteret i Nordhavn", Østerbro (2018-0058795)
14Belysning på fortov langs Grønningen, Indre By (2018-0105849)
15Etablering af belysning på Cityringens stationspladser (2018-0099709)
16Ændring af retningslinjer for støtte til folkeoplysning i København (2017-0028997)
17Det Flydende Aktivitetshus i Nordhavn - udmøntning af midler (2017-0409861)
18Udnævnelse af formand og medlemmer til beboerklagenævnet i Københavns Kommune (2017-0300379)
19Studietur for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget til Jylland (2018-0107496)
20Forespørgsel til overborgmesteren om påtænkt skattestigning (2018-0140832)
21Medlemsforslag om at fremme plantebaseret mad i Københavns Kommune (2018-0140398)
22Medlemsforslag om indførsel af roadpricing i København (2018-0140625)
23Renovering og ombygning af Brønshøj Skole (FORTROLIG) (2018-0093113)
24Etablering af Østerbro Skøjtehal (FORTROLIG) (2017-0205953)
25Køb af ejendom i Grønttorvsparken (FORTROLIG) (2018-0124661)
26Salg af ejendom på Stoltenbergsgade (FORTROLIG) (2018-0111006)
27Salg af Dantes Plads til etablering af underjordisk parkeringsanlæg, Indre By (FORTROLIG) (2018-0079770)
28Ophævelse af kontrakt (FORTROLIG) (2018-0139600)