49. Medlemsforslag om borgerret til fremsættelse af forslag i Borgerrepræsentationen (2016-0213649)

Sagsfremstilling

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. At Borgerrepræsentationen pålægger Økonomiforvaltningen at udarbejde et forslag til politisk behandling om borgerret til fremsættelse af forslag i Borgerrepræsentationen, såfremt der er 5000 verificerede underskrifter bag forslaget.
  2. At Økonomiforvaltningen fremlægger forslaget til politisk behandling senest 1. september 2016, så finansieringen af forslaget kan indgå i forhandlingerne om Budget 2017.

 (Stillet af Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti)

 

Motivering

I Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti mener vi, at mere inddragelse, medbestemmelse og medansvar til borgerne kan øge tilliden til og troen på demokratiet. Det er vigtigt, at københavnerne diskuterer og engagerer sig i byens udvikling. Det gør de allerede i høj grad. Men som kommune kan vi gøre meget mere for at udvide rammerne for bedre borgerengagering.

Vi anerkender, at der også i dag gøres forskellige indsatser for at inddrage københavnerne i kommunens beslutninger via høringer, lokaludvalg mv. Men der mangler en mulighed for, at borgere i Københavns Kommune selv kan tage sager op og få dem behandlet i Borgerrepræsentationen.

Et bredt flertal i Folketinget har netop meldt sig klar til at gøre det muligt for almindelige borgere at fremsætte beslutningsforslag i folketingssalen, hvis 50.000 borgere bakker op om et forslag. På samme måde ønsker vi i Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at øge den demokratiske deltagelse ved at gøre det muligt for borgere i Københavns Kommune at stille forslag, som behandles direkte i Borgerrepræsentationen. Vi foreslår, at forslag kan fremsættes, hvis 5000 stemmeberettigede borgere støtter forslaget med deres underskrift, idet Københavns indbyggere udgør ca. 10 % af den danske befolkning. Underskrifterne skal være verificerede, fx via NemID.

Når forslaget er fremsat, skal det behandles på samme måde, som Borgerrepræsentationen i dag behandler medlemsforslag ifølge forretningsordenen.

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 28. april 2016

 

Et forslag fra Enhedslisten om at henvise medlemsforslaget til gruppeformandskredsen blev vedtaget uden afstemning.

 

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Danmark har et demokrati, hvor afstanden mellem borgere og politikere er kort. Samtidig er der i forbindelse med kommunale beslutninger en omfattende høringsproces, hvor berørte parter kan komme til orde. Det er en proces, som altid kan forbedres og optimeres, således at alle let og uden hindringer kan komme til orde og få afleveret deres budskab. Derfor er forslaget om borgerret til at fremsætte forslag til afstemning i Borgerrepræsentationen en kortslutning af det repræsentative demokrati, og vil i praksis blot øge afstanden mellem borgere og politikere. Venstre ønsker ikke, at der skal være en afstand på 5000 underskrifter mellem borgerne og politikerne. Hvis et forslag er godt, så er det et ethvert medlem af Borgerrepræsentationens ret at tage forslaget op og sætte det til afstemning, uanset om det er 5 eller 5000 borgere, der bakker det op.”

 

 

Socialdemokraterne afgav følgende protokolbemærkning:

 

”Socialdemokraterne støtter, at Økonomiforvaltningen udarbejder et forslag til politisk behandling om borgerret til at fremsætte forslag i Borgerrepræsentationen, men mener, at der efter et år bør ske en politisk vurdering af, om ordningen giver den ønskede inddragelse af borgerne i den politiske proces.”