28. Medlemsforslag om alternativ placering for den påtænkte ekstra institution på Saxtorpvej (2020-0036531)

Sagsfremstilling

Medlemsforslag

Det foreslås,

  1. at Borgerrepræsentationen pålægger Børne- og Ungdomsforvaltningen at fremlægge forslag for Børne- og Ungdomsudvalget til en alternativ placering for den påtænkte ekstra institution på Saxtorpvej jf. motiveringen

 (Stillet af Det Konservative Folkeparti)

Motivering

På en snæver villavej i Valby ligger der allerede to daginstitutioner, foruden at der er opsamlingssted til en udflytterbørnehave. Mellem de to daginstitutioner ligger et snævert grønt bælte. Der er påtænkt en daginstitution på dette bælte.

Der følger en del trafik til og fra de eksisterende institutioner. Saxtorpvej er ikke er bygget til den megen trafik til og fra de to institutioner – og der er også en del bustrafik til og fra udflytterbørnehaven.

Vi ønsker at bevare det grønne bælte som et grønt område, og ønsker ikke at bebygge arealet. Tværtimod vil det grønne område kunne komme børnene i de eksisterende institutioner til gode tillige med kvarterets børn.

Af hensyn til børnenes sikkerhed er det heller ikke hensigtsmæssigt med yderligere trafik til endnu en institution på villavejen.

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 27. februar 2020

Medlemsforslaget blev forkastet med 43 stemmer imod 7. 2 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og O.

Imod stemte: A, Ø, Å, B, F og V.

Undlod at stemme: I.