Mødedato
21-06-2018 16:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen ( )
2Indkaldelse af stedfortræder for Annika Smith (2018-0166160)
3Indkaldelse af stedfortræder for Flemming Steen Munch (2018-0166222)
4Rokering i udvalg (2018-0167371)
5Københavns Tryghedsundersøgelse 2018 (2018-0137516)
6Evaluering af arbejdsklausul og sociale klausuler på støtte og tilskudsområdet (2018-0110846)
7Task Force anbefalinger og status på mål i Københavns Kommunes erhvervs- og vækstpolitik 2015-2020 (2018-0141687)
8Anden anlægsoversigt - juni 2018 (2018-0103828)
9Hovedstadens Beredskabs brug af repo-forretninger og ændring i beredskabspolitik (2018-0140732)
10Forslag om ændret fredning af Valbyparken (2018-0123883)
11Øgede udgifter til skybrudssikring af håndboldhallen i Ryparkens idrætsanlæg (2018-0143888)
12Status på implementeringen af EU Databeskyttelsesforordningen i Københavns Kommune og godkendelse af ny informationssikkerhedspolitik- og regulativ (2018-0129880)
13Forslag til udvidelse af Revisionsregulativet for Københavns Kommune (2018-0139607)
14Endelig vedtagelse af lokalplan "Oehlenschlægersgades Skole" med kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0093790)
15Endelig vedtagelse af lokalplan "Den Hvide Kødby" med kommuneplantillæg, Vesterbro/Kgs. Enghave (2018-0002179)
16Endelig vedtagelse af tillæg 2 til lokalplan nr. 309-1 "Ørestad City Nord" med tilhørende kommuneplantillæg, Amager Vest (2018-0014549)
17Forslag til lokalplan "Femøren Station", Amager Øst (2018-0095717)
18Forslag til tillæg nr. 3 til lokalplan nr. 183 "B&W området ved Christianskirken" "Ørkenfortet" med kommuneplantillæg, Indre By (2018-0121643)
19Forslag til lokalplan "Peter Rørdams Vej", Bispebjerg (2018-0091558)
20Opfølgning på aftale mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning (2018-0130766)
21Garanti for lån til nedrivning af Solvang Centret, 3B afd. 3041, Remisevænget Nord, beliggende Peder Lykkes Vej 75-131, Amager Vest (2018-0102939)
22Garanti for lån til nyt alment serviceareal tilknyttet de almene plejeboliger, Sankt Joseph, beliggende Strandvejen 91, Østerbro (2018-0101916)
23Endelig vedtagelse af lokalplan "Ny Østergade", Indre By (2018-0086608)
24Endelig vedtagelse af lokalplan "Bomhusvej 18", Bispebjerg (2018-0117294)
25Endelig vedtagelse af lokalplan "Ny Islands Brygge Skole", Amager Vest (2018-0116123)
26Genvedtagelse af forslag til lokalplan "Apollovej III", Vanløse (2018-0113674)
27Godkendelse af fysisk helhedsplan (renoveringsprojekt) og kapitaltilførsel, SAB, afd. 3007, Humlevænget, Husum (2018-0113455)
28Ny løsning for fortovsordningen (2017-0292869)
29Godkendelse af I/S Vestforbrændings låneanmodning 2017-2018 (2018-0128056)
30Modtagelse af donation fra R98 Fonden til badestrand i Valbyparken, Valby (2018-0134975)
31Byfornyelsesredegørelse 2018 (2018-0044588)
32Fremtidig kantinedrift på Ottiliavej (2018-0041910)
33Indstilling om fridag for folkeskolerne på Dronningens fødselsdag (2018-0154069)
34Anlægsbevilling til udbygning af Oehlenschlægersgades Skole og fritidshjem (2018-0100878)
35Medlemsforslag om ændret prissætning af rammerne for digital infrastruktur i København (2018-0156153)
36Medlemsforslag om udarbejdelse af retningslinjer for seniorbofællesskaber (2018-0158054)
37Udmøntning af anlægsbevilling til udbygning af Amager Fælled Skole (2018-0129985)
38Medlemsforslag om forsøg med trafikregulering (2018-0158024)
39Forberedende Grunduddannelse (FGU) (2018-0064153)
40Medlemsforslag om mærkning af retoucherede reklamer på kommunens reklameflader (2018-0158297)
41Status 2017 for sundhedspolitikken 2015-2025 (2017-0408783)
42Teknisk service og support for telemedicin på vegne af alle kommuner og regionen i hovedstaden (2018-0117007)
43Medlemsforslag om styrket beskyttelse af personoplysninger (2018-0157962)
44Godkendelse af Billedkunstudvalgets årsberetning for 2017 (2018-0048051)
45Medlemsforslag om at udvide havnebussernes rute og etablere flere stoppesteder (2018-0157307)
46Københavns Kommunes Musikudvalg - beretning for 2017 (2017-0069338)
47Medlemsforslag om at gøre hele Københavns Inderhavn til badezone (2018-0157725)
48Medlemsforslag om at rette henvendelse til staten om at pensionister får gratis adgang til Statens museer i København (2018-0156164)
49Medlemsforslag om genberegning af alle Teknik- og Miljøforvaltningens takster (2018-0157241)
50Forespørgsel til overborgmesteren og teknik- og miljøborgmesteren om forskel i prisen på parkeringslicenser i Københavns Kommune (2018-0157950)
51Forespørgsel til Teknik- og Miljøborgmesteren om censureret rapport (2018-0158123)
52Finansiering af teknisk implementering af ny ESDH-løsning i Københavns Kommune (FORTROLIG) (2017-0219961)
53Vindmøller (FORTROLIG) (2018-0137799)
54Modtagelse af yderligere tillægskøbesum på Rødovre Stationscenter 3 (FORTROLIG) (2018-0139238)
55Aftale med Region Hovedstaden om salg af ejendommen Tuborgvej 233 og køb af ejendommen Hans Kirks Vej 6 (FORTROLIG) (2018-0140982)