Mødedato
19-01-2017 17:30

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsordenen ( )
2Forslag til tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2008 (2016-0349871)
3Klimatilpasningsredegørelsen 2016 med forslag til igangsættelse af 15 skybrudsprojekter (2016-0370472)
4Strategi for klimatilpasning af kloakken ved afkobling af regnvand (2016-0367643)
5Tværkommunalt samarbejde og tilpasning af skybrudsprojekter omkring Harrestrup Å (2016-0336674)
6Yderligere byggelån til klimatilpasningsprojekt Amagerbanen, Amager Øst (2015-0281947)
7Udpegning af nye medlemmer til Udsatterådet samt revision af vedtægter (2016-0068430)
8Etablering af et Råd for Frivilligt Socialt Arbejde (2016-0303766)
9Godkendelse af rammeaftaler for de regionale spillesteder 2017-2020 (2015-0114440)
10Godkendelse af tilslutningsaftale vedr. udbud af nyt IT-system til understøttelsen af valg (2016-0219265)
11Valby Idrætspark – nye visioner og nye samarbejdspartnere (2016-0428918)
12Rokering i udvalg (2017-0007253)
13Forespørgsel til beskæftigelses- og integrationsborgmesteren om sagsbehandlingstid for kontanthjælpsmodtagere (2016-0428468)
14Medlemsforslag om fastsættelse af vederlag til medlemmerne af Borgerrepræsentationen (2017-0035388)