43. Medlemsforslag om Huslejenævn (2019-0329382)

Det foreslås, at Borgerrepræsentationen pålægger Teknik- og Miljøforvaltningen med inddragelse af Kultur- og Fritidsforvaltningen

  1. at udarbejde et forslag til, hvordan huslejenævnet kan styrkes med fem millioner kroner,
  2. at udarbejde et forslag til, hvordan Københavns Kommune kan bruge kommunens kanaler i en tilbagevendende kampagne for at få sin husleje prøvet i det uafhængige huslejenævn,
  3. at se på muligheden for at krydstjekke registre, så anmodninger om boligstøtte eller lignende kan bruges til at opdage sager med mistanke om ulovligt høj husleje,
  4. at lave en halvårlig afrapportering til det relevante politiske niveau med fokus på: 1. antal sager, 2. udfaldet af sagerne, 3. sagsbehandlingstid, og hvad der skal til for at kunne afrapportere på gengangere med tabte sager,
  5. at undersøge, hvordan der med udgangspunkt i de sidste fem år har været specifikke tendenser i afgørelserne fra huslejenævnet, og om vi har udlejere, der går igen med mere end 10 tabte sager,
  6. at undersøge, hvad det vil koste at fjerne gebyret for at føre sager, og hvilke muligheder vi har for at give fri proces med vores nuværende system (fx frikommuneforsøg).

(Stillet af Socialdemokratiet)

Motivering

Der er alt for mange, der sætter huslejen ulovligt højt på det københavnske udlejningsmarked. I dag er det stort set risikofrit, og der bliver ført alt for få sager i huslejenævnet, som i øvrigt har en alt for lang sagsbehandlingstid, som ofte ligger over otte måneder i selv ukomplicerede sager.

Det har været med til, at det generelle udlejningsniveau på det private udlejningsmarked er steget voldsomt og meget hurtigt. Vi har fx set en stigning i udlejningsprisen på to-værelses lejligheder på mere end 30 procent på bare fem år.

Derfor ønsker vi på den ene side at styrke huslejenævnet, så de kan føre markant flere sager. På sigt forestiller vi os, at de skal føre op mod ti gange så mange sager som i dag. På den anden side ønsker vi at oplyse og motivere mange flere til at føre en sag i huslejenævnet. Derfor forestiller vi os, at vi bruger kommunens egne kanaler (fx outdoor og Facebook) til, at Københavns Kommune opfordrer borgere til at gå i det uafhængige huslejenævn (”Betaler du for meget for din bolig?”), hvis de har mistanke om for høj husleje.

I dag kan man leve et stille liv som ejendomsspekulant, der sætter huslejen ulovligt for højt, og gentagne gange bliver dømt for det i huslejenævnet. Det skal være slut nu, og vi vil have frem i lyset, hvem der gentagne gange snyder med huslejen. Ligesom vi vil have politisk fokus på huslejenævnet, med en halvårlig afrapportering til det politiske niveau. Vi ønsker også at se tilbage, og finde ud af hvem der de sidste år (hvor huslejerne er skudt i vejret), står for flest tabte sager i nævnet.

Til sidst så ønsker vi at undersøge, hvilke muligheder kommunen har for at være proaktiv. Vi forestiller os fx, at anmodninger om boligstøtte kan være et fint sted at opdage en mistanke om ulovligt for høje huslejer.

Sagsfremstilling

 

 

Beslutning

Borgerrepræsentationens beslutning i mødet den 12. december 2019

Liberal Alliance fremsatte følgende ændringsforslag (ÆF1):

”at der indsættes ordene ”op til” før ”fem millioner kroner””

 

Det af Liberal Alliance fremsatte ændringsforslag (ÆF1) blev forkastet med 37 stemmer imod 5. 8 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: C og I.

Imod stemte: A, Ø, Å, F og O.

Undlod at stemme: B og V.

 

Medlemsforslagets 1. at-punkt blev vedtaget med 40 stemmer imod 0. 10 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F, C og O.

Undlod at stemme: B, V og I.

 

Medlemsforslagets 2. at-punkt blev vedtaget med 37 stemmer imod 4. 8 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F og O.

Imod stemte: C og I.

Undlod at stemme: B og V.

 

Medlemsforslagets 3. at-punkt blev vedtaget 37 stemmer imod 5. 8 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F og O.

Imod stemte: C og I.

Undlod at stemme: B og V.

 

Medlemsforslagets 4. at-punkt blev vedtaget med 39 stemmer imod 3. 7 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F, O og I.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: B og V.

 

Medlemsforslagets 5. at-punkt blev vedtaget med 39 stemmer imod 3. 8 medlemmer undlod at stemme.  

For stemte: A, Ø, Å, F, O og I.

Imod stemte: C.

Undlod at stemme: B og V.

 

Medlemsforslagets 6. at-punkt blev vedtaget med 37 stemmer imod 5. 8 medlemmer undlod at stemme.

For stemte: A, Ø, Å, F og O.

Imod stemte: C og I.

Undlod at stemme: B og V.

 

Liberal Alliance afgav følgende protokolbemærkning:

”I Liberal Alliance ønsker vi at lejere kan få prøvet deres sag ved Huslejenævnet og få styrket deres rettigheder som borgere - særligt i sager om chikane fra udlejers side. Som med al sagsbehandling, ønsker vi at sagsbehandlingstiden bliver så kort som mulig og i hvert fald ikke længere end i andre kommuner. Vi ønsker gebyret bevaret, men man kan med fordel kigge på en model, hvor den der taber sagen afholder gebyret. Krydstjekning og beføjelser til at lave opsøgende arbejde er vi til gengæld stærke modstandere af. ”

 

Venstre afgav følgende protokolbemærkning:

”Venstre har tiltro til, at den socialdemokratiske boligminister har styr på området, og Venstre ser gerne, at ministerens initiativer får lov til at virke, inden kommunen søsætter yderligere tiltag.”

 

Radikale Venstre afgav følgende protokolbemærkninger:

”Radikale Venstre mener, at dette forslag bør behandles i de rette udvalg og vil opfordre forslagsstillerne til evt. at søge at finde finansiering til forslaget i Overførselssagen.”

”Radikale Venstre opfordrer forslagsstillerne til at få udarbejdet et budgetnotat, således at, at-punkt 2-6 udspecificeres og 1. At kvalificeres. Budgetnotatet kan så indgå i de kommende budgetforhandlinger.”