Kan man overvære Borgerrepræsentationens møder?

Ja, man kan overvære Borgerrepræsentationens møder fra tilhørerpladserne i mødesalen. Møderne i Borgerrepræsenationen afholdes ca. hver anden torsdag og starter som regel kl. 17.30, tjek dog mødeplanen.

Adgang til tilhøresgalleriet

Adgang finder sted fra Rådhusets hovedindgang ad trappen (eller elevatoren) mod Vester Voldgade til 2. Sal, og derfra ad tårntrappen til tilhørergalleriet på 3. Sal.

Hvornår er Rådhuset åbent i forbindelse med møderne?

Rådhusets hovedindgang åbnes 1/2 time før mødet i Borgerrepræsentationen, og porten lukkes 1/2 time efter mødets afslutning.

Adgang for handicappede til møderne

Handicappede eller dårligt gående kan benytte elevatoren i forhuset eller elevatoren i baghuset. Både elevatoren i baghuset (ud mod Brandstationen) og siden (ud mod Tivoli) har plads til en kørestol.

Det er ikke muligt at få en kørestol op på tilhørergalleriet eller i gæstelogen, men man kan få en tilladelse til at overvære et møde i Borgerrepræsentationen fra mødesalen ved at henvende sig til Borgerrepræsentationens Sekretariat. Det forudsætter, at man enten er selvhjulpen eller har en hjælper med.