7. Udsættelse af to tidligere dagsordenspunkter (2019-0003542)

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at behandlingen af dagsordenpunkterne 6 og 7 fra udvalgets mødet den 27. november 2018 udsættes indtil evalueringen af Borgerrådgiveren er afsluttet.

Problemstilling

Ved Borgerrådgiverudvalgsmødet 27. november 2018 besluttede udvalget, at udsætte behandling af dagsordenspunkt 6 (Indstilling om opfølgning på forvaltningsmæssige og politiske tilkendegivelser til Borgerrådgiverens Beretning 2017) og 7 (Temadrøftelse af Borgerrådgiverens plan for egen driftsundersøgelser 2019) til udvalgsmødet 24. januar 2019.

Løsning

Med henvisning til indstillingen under dagsordenspunkt 5 om midlertidige justeringer i Borgerrådgiverens drift og kommunikation indstilles det, at udvalget udsætter de to tidligere dagsordenspunkter indtil ind til videre.

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Borgerrådgiverudvalgets sekretariat vil sørge for, at de to dagsordenspunkter bliver føjet til dagsordenen, når evalueringen af Borgerrådgiveren er afsluttet.

 

Diverse

Johan Busse

Beslutning

Udvalget godkendte, at behandlingen af dagsordenspunkterne 6 og 7 fra udvalgets møde den 27. november 2018 udsættes indtil evalueringen af Borgerrådgiveren er afsluttet.