3. Status fra Borgerrådgiveren (2019-0006301)

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at tage Borgerrådgiverens mundtlige orientering til efterretning.

Problemstilling

Borgerrådgiveren vil orientere om sit virke med udgangspunkt i følgende forhold:

  • Status på Borgerrådgiverens undersøgelse om kommunens forsyningspligt til boformer efter servicelovens §§ 107 og 108

Løsning

-

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

Diverse

Johan Busse

 

Beslutning

Udvalget tog Borgerrådgiverens mundtlige orientering til efterretning.