Mødedato
22-08-2019 08:00

Referat

Punkt Titel
1 Godkendelse af dagsorden
2 Meddelelser fra formanden
3 Status fra Borgerrådgiveren (2019-0195223)
4 Borgerrådgiverudvalgets høringssvar i anledning af evalueringsrapport fra Horten Advokatpartnerselskab (2019-0195233)
5 Orientering om organisatioriske ændringer hos Borgerrådgiveren (2019-0195235)
6 Temadrøftelse af processen vedrørende Johan Busses orlovsansøgning (2019-0195237)
7 Eventuelt