Mødedato
22-08-2019 08:00

Referat

Punkt Titel
1

Godkendelse af dagsorden

2

Meddelelser fra formanden

3

Status fra Borgerrådgiveren (2019-0195223)

4

Borgerrådgiverudvalgets høringssvar i anledning af evalueringsrapport fra Horten Advokatpartnerselskab (2019-0195233)

5

Orientering om organisatioriske ændringer hos Borgerrådgiveren (2019-0195235)

6

Temadrøftelse af processen vedrørende Johan Busses orlovsansøgning (2019-0195237)

7

Eventuelt