3. Status fra Borgerrådgiveren (2019-0252733)

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget,

at tage Borgerrådgiverens orientering til efterretning

Problemstilling

Borgerrådgiveren vil orientere om sit virke med udgangspunkt i følgende forhold:

  • Borgerrådgiverens bemærkninger til Økonomiforvaltningens udkast til opdaterede vedtægter for Borgerrådgiverfunktionen og udkast til opdateret kommissorium
  • Handout

Løsning

-

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

-

 

Diverse

Anne-Sophie Hermansen

/Emilie Ramstad

Beslutning

Udvalget tog Borgerrådgiverens orientering til efterretning.