8. Eventuelt

Beslutning

Udvalget drøftede på formandens foranledning afholdelse af et fælles fagligt arrangement, hvor også Borgerrådgiverens medarbejdere deltager.