1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Udvalget godkendte dagsordenen.

Line Ervolder ankom kl 08:10 under behandling af punkt 2 som varslet.

Badar Shah ankom kl 08:25 under behandling af punkt 4 som varslet.