Mødedato
20-04-2018 15:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Meddelelser fra formanden ( )
3Status fra Borgerrådgiveren (2018-0099319)
4Budget 2019 (2018-0101731)
5Regnskabsprognose, april 2018 (2018-0111402)
6Mødeplan 2018 (2018-0099343)
7FOKUS – Evaluering af forvaltningernes indsatser for bedre sagsbehandling og borgerbetjening (2018-0099311)
8Temadrøftelse af udvalgets arbejdsplan for valgperioden (2018-0098862)
9Temadrøftelse af plan for Borgerrådgiverens egen drift-undersøgelser 2018 (2018-0099163)
10Orientering om status på whistleblowerordningen (2018-0000406)
11Eventuelt ( )