Mødedato
19-06-2018 08:00

Referat

PunktTitel
1Godkendelse af dagsorden ( )
2Meddelelser fra formanden ( )
3Status fra Borgerrådgiveren (2018-0141575)
4Borgerrådgiverens Beretning 2017 (2018-0135865)
5Borgerrådgiverens fortsatte engagement i løsningen af udfordringerne i Borgercenter Børn og Unge (2018-0144715)
6Udvalgets arbejdsplan for valgperioden (2018-0142636)
7Borgerrådgiverens egen driftundersøgelser 2018 (2018-0144467)
8Orientering om status på whistleblowerordningen (2018-0000406)
9Behandling af en borgers bemærkninger til klagesvar fra udvalget (2018-0141790)
10Eventuelt ( )