6. Supplerende orientering om brugen af whistleblowerordningen og Borgerrådgiverlinjen (2019-0101814)

Sagsfremstilling

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, 

at udvalget tager Borgerrådgiveren supplerende orientering til efterretning. 

Problemstilling

Borgerrådgiverudvalget drøftede på møde den 28. marts 2019 Borgerrådgiverens budgetnotat vedrørende Borgerrådgiverlinjen og whistleblowerordningen. Udvalget anmodede i denne forbindelse om supplerende notater om brugen af whistleblowerordningen og Borgerrådgiverlinjen. 

Løsning

Borgerrådgiveren har udarbejdet to notater om brugen af Borgerrådgiverlinjen (bilag 1) og whistleblowerordningen (bilag 2).

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

-

Diverse

Johan Busse

/Rikke Gredal

Beslutning

Udvalget tog Borgerrådgiverens supplerende orientering til efterretning.