Fleksibel udlejning - ryk frem i boligkøen

Fleksibel udlejning kan give dig fortrinsret til en almen familiebolig forud for andre boligsøgende på ventelisten, hvis du opfylder visse kriterier. Kriterierne er aftalt mellem Københavns Kommune og de almene boligorganisationer, der udlejer boligerne.

Det betyder, at du kan rykke frem i boligkøen, hvis du kan svare ja til ét af følgende spørgsmål:

  • Har du fast arbejde?
  • Er du ung og under uddannelse?
  • Er du senior (over 62 år) og bosat i København med ønske om at flytte til en mindre bolig?
  • Er du blevet skilt, separeret eller flyttet fra din kæreste inden for det seneste år?

For at komme på venteliste skal du henvende dig i en almen boligorganisation. Det koster et årligt opnoteringsgebyr at stå på den almindelige venteliste.

Du skal oplyse boligorganisationen om hvilke kriterier, du opfylder. Det kan koste et ekstra gebyr, at blive skrevet op efter de fleksible kriterier. Størrelsen af gebyret varierer for de forskellige boligorganisationer. Du betaler kun ét gebyr, selvom du opfylder flere kriterier.

Her kan du læse mere om fleksibel udlejning - og finde kontaktoplysninger til de almene boligorganisationer, der udlejer boliger i København efter de fleksible kriterier.

Boliger til unge

Du har forskellige muligheder for selv at finde en bolig, alt efter om du er akut søgende, vil bo sammen med andre, vil leje, vil eje, vil bytte bolig eller vil bo lidt uden for København. 

Er du studerende, kan du søge om at få en af de ældreboliger, der er lavet om til studiebolig.

Boliger til ældre

Du kan søge om en plejebolig, hvis du har svært ved at klare dig selv og har brug for personale til at hjælpe dig hele døgnet.

Du kan søge om en ældrebolig, hvis du fx ikke kan gå på trapper længere og har behov for en elevator.

Du skal være over 65 år for at søge om en ældre- eller plejebolig.

Akut boligbehov

Københavns Kommune kan i nødstilfælde hjælpe med at anvise en almen bolig, hvis du har et akut boligbehov, og du set ud fra kommunens vurdering af dit helbred og økonomi ikke selv er i stand til at løse problemet på en rimelig måde.

Læs mere om den boligsociale anvisning.

Søg støtte til husleje eller beboerindskud

Boligstøtte er et tilskud til huslejen. Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte.

Du kan også søge om lån til at betale depositum, altså beboerindskud, hvis du flytter ind i et alment byggeri, en almen ældrebolig eller et bofællesskab.