Oversigt over bo- og dagtilbud

Københavns Kommune tilbyder forskellige former for botilbud til borgere med handicap. Afhængigt af dit behov kan du søge om en plads i en af kommunens botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber eller egen lejlighed. Visitationen foregår via Handicapcenter København.

Handicapcenteret visiterer også til en række dagtilbud for byens borgere med varig nedsat funktionsevne med fokus på samvær, aktivitet og beskæftigelse.

Oversigt over bo- og dagtilbud

Botilbud

Københavns Kommune tilbyder forskellige former for botilbud til borgere med handicap. Afhængigt af dit behov kan du søge om en plads i en af kommunens botilbud, bofællesskaber, opgangsfællesskaber eller egen lejlighed. Visitationen foregår via Handicapcenter København

Læs mere om botilbud

Dagtilbud

Borgere med varigt nedsat funktionsevne har mulighed for at søge om en plads i et dagtilbud. Her er der fokus på samvær, aktivitet og beskæftigelse.

Læs mere om dagtilbud

 

 

Ændringer i egen bolig

Du kan få hjælp til at foretage små og store ændringer i din bolig, hvis du får en varig funktionsnedsættelse. Typiske boligændringer er fjernelse af dørtrin, opsætning af greb, indretning af køkken og bad m.v.

Mere om ændringer i egen bolig