Kan jeg takke nej til en børnehaveplads?

Hvis du takker nej til et tilbud om børnehaveplads, fra den 1. i den måned dit barn fylder 2 år og 10 måneder, bliver dit barn meldt ud af vuggestuen eller dagplejen med en måneds varsel.

Hvis dit barn i forvejen er meldt ind i en børnehave og samtidig er skrevet op til en overflytning til en anden børnehave, kan du takke nej til overflytningen, uden dit barn bliver meldt ud af sin nuværende børnehave.

Takker du nej til en overflytning, skal du samtidig give Pladsanvisningen besked, om du fortsat ønsker dit barn skrevet op til en overflytning.

Kan jeg se mit barns placering på ventelisten til børnehave?

Nej, vi har valgt ikke at vise ventelisten til børnehave, da den ikke viser den endegyldige placering af det enkelte barn. Ventelisten ændrer sig hele tiden.

Når der kommer en ledig børnehaveplads, skal den tilbydes det ældste barn på ventelisten. Når der er en ledig plads i en børnehave, tager pladsanviseren både udgangspunkt i den generelle venteliste og den specifikke venteliste for den børnehave, der har en ledig plads.

Det barn, som er ældst fra de to lister, får tilbudt den ledige plads.

Hvis du kun ser på ventelisten for den enkelte børnehave, ser du derfor ikke hele ventelisten, og det kan give et forkert indtryk af dit barns placering. 

Hvilket barn, der får pladsen i børnehaven, kommer også an på, om der er søskende på ventelisten. Den såkaldte søskendefordel betyder, at søskendebørn hurtigere får en plads i den samme institution, end børn der ikke har søskende i børnehaven.

Desuden vil et ældre barn, der bliver skrevet på ventelisten til en konkret børnehave, komme ind foran et yngre barn på ventelisten.

Kan jeg få en deltidsbørnehave til mit barn?

Ja, du kan vælge en deltidsbørnehave der kun har åbnet 44 timer om ugen. Prisen for en deltidsbørnehave er kr. 1.964 (2018) om måneden.

Hvad sker der hvis jeg flytter til eller fra kommunen?

Flytning til Københavns Kommune 
Københavns Kommune har et antal af reserverede vuggestuepladser, der er forbeholdt tilflyttere til Københavns Kommune. Dit barn kan komme på venteliste til et dagtilbud fra den dato, flytningen er registreret hos Folkeregisteret.

Hvis du allerede inden selve flytningen kan dokumentere, at du flytter til Københavns Kommune på et senere tidspunkt (fx ved en lejekontrakt, købsaftale eller lignende), kan du dog skrive dit barn på venteliste, allerede når Pladsanvisningen har modtaget dokumentation for flytningen.

Har dit barn alderen til at skulle i børnehave, vil han eller hun blive skrevet op på ventelisten med sin alder som anciennitet. Børnehavebarnet skal være sikret plads et sted i kommunen indenfor 3 måneder efter flytningen er registreret hos Folkeregistret. 

Flytning internt i København
Hvis du flytter internt i kommunen skal der være mere end 4 kilometer mellem din nye bopæl og din gamle bopæl før du kan blive skrevet op til en af de reserverede pladser. Pladsanvisningen kan oplyse, hvor på ventelisten de reserverede pladser er til de enkelte institutioner.
 

Flytning fra Københavns Kommune
Dit barn har ret til at beholde pladsen i Københavns Kommune, selvom du flytter fra kommunen. Vær dog opmærksom på, at forældrebetalingen kan ændre sig. Hvis du vælger at sige din plads op, har du en måneds opsigelse fra den 15. eller den sidste hverdag i en måned.

Kan jeg bruge en plads i en anden kommune end den jeg bor i?

Ja, en kommune kan dog vælge at lukke ventelisten for børn fra andre kommuner, hvis blandt andet pasningsgarantien er truet.

København lukker sine ventelister frem til den 20. december 2018 (opdateres hver 3. måned).

Du kan dog stadig:
1) få dit barn skrevet på venteliste til en virksomhedsinstitution, selv om du ikke bor i København. Det kræver dog, at du er ansat i den pågældende virksomhed.
2) få skrevet dit barn på venteliste, hvis du bor i Sverige og arbejder i København.

Hvis du bor i Københavns Kommune kan du stadigvæk skrive dit barn på venteliste i en anden kommune end København. Du skal henvende dig til den pågældende kommunes pladsanvisning, og dit barn opskrives efter de regler, der gælder i den kommune, hvor dit barn skrives på venteliste.

På ventelistelukning.dk kan du selv tjekke, hvilke kommuner der har åbne eller lukkede ventelister for borgere fra andre kommuner. Du skal være opmærksom på, at forældrebetalingen for dagtilbuddet kan blive dyrere for en plads i en anden kommune end i bopælskommunen. Du kan få oplyst, hvor meget forældrebetalingen udgør ved at kontakte Forældrebetalingen i din bopælskommune.

Hvor mange lukkedage kan en børnehave have på et år?

Der må afholdes op til ni lukkedage om året i børnehave. De syv lukkedage kan børnehaven selv planlægge, hvorimod den 5. juni og 24. december er obligatoriske lukkedage. På de syv valgfrie lukkedage, vil I blive tilbudt alternativ pasning til jeres barn.

 

Kombinationsplads

Kombinationspladser er et pasningstilbud, der består af privat børnepasning i kombination med dagtilbud.

Læs om kombinationspladser her.

Nye institutioner

Kommunen er i fuld gang med at bygge og udvide daginstitutioner, så vi kan sikre plads til alle nye københavnere. Det tager omkring to år at bygge en ny daginstitution. Vi åbner ventelisten to måneder før daginstitutionen åbner. Kontakt Pladsanvisningen telefonisk eller pr. mail, hvis du vil skrive dit barn op til en ny daginstitution. 

Nye institutioner i Valby og Kgs. Enghave
Den 1. august åbnede ventelisten til to nye institutioner; Æblekassen og Enghave Brygge.

Begge institutioner åbner to vuggestuegrupper hver i samme midlertidige pavillon på Torveporten 1, 2500 Valby den 1. september 2018. Åbningstiden bliver kl. 07.00-17.00.

Institutionen Æblekassen åbner permanent på Paradisæblevej, 2500 Valby i sommeren 2019 med plads til 10 grupper, fem vuggestuegrupper og fem børnehavegrupper. Åbningstiden bliver kl. 07.00-17.00.

Institutionen Enghave Brygge åbner permanent på Enghave Brygge, 2450 Kbh. SV i sommeren 2020 med plads til seks grupper, to vuggestuegrupper og fire børnehavegrupper. Åbningstiden bliver kl. 07.00-17.00.

Kontakt Pladsanvisningen for at skrive dit barn på venteliste.

Ny institution på Nørrebro
Den 5. september åbner ventelisten til en ny institution Olympia på Nørrebro. Institutionen åbner på Titangade 3 med plads til fire vuggestuegrupper. De første to grupper åbner den 1. november og de sidste to grupper åbner den 2. januar 2019.

Kontakt pladsanvisningen for at skrive dit barn på venteliste.

Ny institution på Amager
Den 22. oktober åbner ventelisten til en ny institution på Amager. Institutionen åbner 4 vuggestuegrupper og 2 børnehavegrupper i en pavillion ultimo januar 2019 på Ørestad Boulevard 202 og flytter til den permente institution på Else Alfeldt Vej i 2020 og udvider til10 grupper.  

Eksisterende institutioner åbner nye vuggestuegrupper på Amager

Amagerhus
Den 3. september åbner ventelisten til to nye vuggestuegrupper i Den Integrerede Institution Amagerhus, Boltonvej 1, 2300 København S.

Åbningstiden er mandag til fredag kl. 06.30-17.00. 

Den første vuggestuegruppe på 12 børn forventes at starte op pr. 1. november 2018. 

Ventelisten åbner den 3. september. Du skal kontakte Pladsanvisningen for at skrive dit barn på ventelisten. 

Legehjørnet
Den 1. august åbner ventelisten til to nye vuggestuegrupper i Den Integrerede Institution Legehjørnet (tidligere De Glade Børns Hus), Oliebladsgade 9, 2300 København S.

Åbningstiden er mandag til fredag kl. 06.30-16.45.

Den første vuggestuegruppe på 11 børn forventes at starte op pr. 1. november 2018. 

Ventelisten åbner den 1. august. Du kan skrive dit barn på venteliste via hjemmesiden.

Eksisterende institution åbner to nye vuggestuegrupper i Brønshøj
Den 1. august åbner ventelisten til to nye vuggestuegrupper i Regnbuen, som nu bliver en integreret institution.

Åbningstiden er mandag til fredag kl. 06.45-16.45.

Den første vuggestuegruppe på 12 børn forventes at starte op pr. 15. september 2018. 

Modtagelsen af børnene på den første stue vil være fordelt med 4 børn den 15. september, 4 børn den 25. september og 4 børn den 1. oktober 2018. 

Ventelisten åbner den 1. august. Du kan skrive dit barn på venteliste via hjemmesiden

Aktuelt byggeri i gang:
Amager:

Ny integreret institution i 2021
Ved Skolen på Amagerbro
Lybækgade 20
2300 Kbh. S

Vesterbro:
Ny integreret institution i 2021
Sønder Boulevard 133
1720 Kbh. V

Ny integreret institution i 2021
Vestre Kirkegårds Allé 26-38
1720 Kbh. V

Islands Brygge:
Ny integreret institution i 2021
Faste batteri Njalsgade
2300 Kbh. S

Nordhavn:
Ny integreret institution i 2019
Sassnitzgade 8
2150 Nordhavn

Hvad gør jeg, hvis mit barn ikke taler dansk?

Nyankomne børn mellem 0 og 6 år, der ikke taler dansk, kan komme i børnehave, hvor der tages højde for, at dit barn endnu ikke kan dansk.

Du og dit barn skal have et CPR.nummer og en folkeregisteradresse i Københavns Kommune. 

For at finde frem til, hvad det bedste tilbud er for dit barn, laver vi en afdækning af dit barns kompetencer. Denne afdækning er en samtale mellem forældre, barn og en fagperson.

Du skal kontakte koordinatoren på denne mailadresse:  NIK@buf.kk.dk, eller ring på dette telefonnummer: (+45) 40202585.

Du vil også blive spurgt om navn, adresse, telefonnummer og barnets stærkeste sprog.

Koordinatoren vi herefter sørge for, at du vil blive inviteret til møde om dit barns behov og det videre forløb omkring opskrivning. Barnet skal komme med til mødet. Der vil være tolk til mødet, hvis der er behov for det. 

English-language groups for expats

Where?
As of 1 June 2017, two Copenhagen child-care centres will provide groups in which the everyday language will be English. Thus, Børnebyen Vandværket - Studiestræde 54 in Copenhagen K. – will establish one day-nursery group for infants and one kindergarten group; and yet a kindergarten group, is to be established by Idrætsbørnehaven Bavnehøj (a kindergarten with focus on physical education), Bavnehøj 40 in Copenhagen SV.

Who can apply?

The groups, in which the everyday language will be English, are intended for children in the age group between 0 and 6 who are children of expats who expect to leave Denmark after a period of years. Both parents must be of non-Danish nationality, their municipality of residence must be Copenhagen, and at least one of the parents must be employed in Denmark. To some children, English will be their native language, whereas to others it will be a second language to be learned.

How to apply?
The parents must fill in the application form and send a secure mail to the Placement service. Documentation for parents’ officially registered address must be attached together with interim employment contracts. EU citizens must further attach a copy of their passport. Non-EU citizens must provide proof of work and residence permits. 

Hvornår bliver børn sprogvurderet?

Sprogvurdering og sprogstimulering til børn i 3-5 års alderen

Når dit barn bliver 3 år gammelt vil en pædagog i børnehaven, der kender dit barn, vurdere om dit barn har brug for en målrettet indsats der understøtter dit barns sproglige udvikling. Sprogindsatsen vil pædagogen tilrettelægge i samarbejde med dig.

Børn, der har modtaget en målrettet sprogindsats sprogvurderes igen, når de bliver 5 år. Sprogarbejdet tilrettelægges og finder sted i barnets børnehave.

Inden skolestart bliver dit barns dansksproglige udvikling igen vurderet, og du bliver som forælder tilbudt en afsluttende samtale. Denne samtale bliver tilbudt alle forældre.

For at dit barn skal modtage en sammenhængende og målrettet sprogindsats, følger sprogvurderingen automatisk barnet, når dit barn skifter institution og når dit barn skal i skole.

Sprogvurdering hvis dit barn ikke går i børnehave

Alle børn i 3-5 års alderen, der ikke går i børnehave, som taler et andet sprog end dansk hjemme i familien, vil blive indkaldt til en obligatorisk sprogvurdering. Du vil modtage et brev fra Børne- og Ungdomsforvaltningen, hvori du og dit barn bliver inviteret til et møde om sprogvurdering i en børnehave. Her vil en pædagog sprogvurdere dit barn. Det foregår som en leg og samtale med barnet, hvor pædagogen registrerer dit barns sproglige svar.

Hvis dit barn har behov for sproglig støtte skal det modtage sprogstimulering i 30 timer om ugen i en børnehave. Du skal udfylde et ansøgningsskema til en 30 timers plads i en børnehave, sammen med den pædagog, der sprogvurderer dit barn. Pædagogen har ansøgningsskemaet.

Senest 3 måneder efter sprogvurderingen vil du modtage en 30 timers plads til dit barn i en daginstitution. Det er særligt uddannede pædagoger, som varetager sprogstimuleringen af dit barn i daginstitutionen.

Læs mere om rammer og regler for sprogvurdering:

Dagtilbudslovens §11

Mål og rammer for Københavns Kommunes samlede sprogindsats 0-5 år