Specialskoler og specialundervisning

Hvis dit barn skal have specialundervisning enten i almenskolen, specialklasse eller specialskole, skal barnet ifølge folkeskoleloven have behov for støtte i mindst 9 timer (12 undervisningslektioner) om ugen.

Det er skolelederen på dit barns skole (eller institutionslederen, hvis barnet endnu ikke er påbegyndt skole) der, på baggrund af en pædagogisk-psykologisk vurdering, indstiller barnet til visitation til specialundervisning. Indstillingen sker i samråd med forældrene og den sagsansvarlige psykolog.

Læs om specialskoler og specialundervisning

Særlige fritids- og klubtilbud

Der er forskellige former for fritids- og klubtilbud til børn og unge med særlige vanskeligheder i alderen 6-25 år.

Læs om særlige fritids- og klubtilbud

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse er et 3-årigt undervisningsforløb til unge med særlige behov.

Læs om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse