Særlige dagtilbud

Særlige dagtilbud er for børn med betydelige og varige psykiske og fysiske handicap.

Læs mere om særlige dagtilbud

Basispladser

Basispladser er for børn, der har glæde af samvær med børn i almindelige daginstitutioner på trods af psykiske og fysiske handicap.

Læs mere om basispladser

Basisdagpleje

Et barn med særligt behov passes hos en dagplejer alene eller sammen med 1 til 2 andre børn eller passes i basis flerbørns dagpleje med 4 børn i alt.

Læs mere om basisdagpleje