Hvordan foregår et foretræde?

Der afsættes 10-15 minutter til foretræde, hvor du kort kan fremføre synspunkter om en konkret sag på dagsordenen. Dagsordenen til et udvalgsmøde er tilgængelig mindst fire dage før mødet under mødemateriale til højre her på siden. Udvalgets medlemmer har mulighed for at stille spørgsmål, og der kan eventuelt føres en kort dialog om sagen. Den egentlige politiske behandling af sagen foregår efterfølgende for lukkede døre.

Hvordan får man foretræde?

Du kan kun søge foretræde i en sag, der er på udvalgets dagsorden den pågældende dag, og du kan kun få foretræde i den samme sag én gang. Anmodningen om foretræde skal være skriftlig og være Borgerrepræsentationens Sekretariat (se kontakt nedenfor) i hænde senest kl. 11.00 fredagen før udvalgets møde om mandagen. I enkelte tilfælde kan borgmesteren afvise et foretræde. Hvis det sker, får du en skriftlig begrundelse for det.

Bemærk, at der er særlige regler om foretræde for ansatte i Københavns Kommune, for selvejende institutioner og andre institutioner. Hvis du eller din organisation overvejer at søge foretræde, er det en god ide at sætte sig ind i de specifikke regler for foretræde.

Kontakt:
Når du ønsker at få foretræde for udvalget, kan du skrive til os: 

Anna Ballan
zu1c@bif.kk.dk 

Skriftlige spørgsmål

Det er også muligt at stille skriftlige spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Spørgsmålene skal angå udvalgets forvaltningsområde og være Borgerrepræsentationens Sekretariat i hænde senest kl. 11.00 fredagen før udvalgets møde om mandagen. Spørgsmålene vil typisk blive besvaret skriftligt af borgmesteren.