Du kan modtage lån, hvis:

  • Boligen er opført og taget i brug først gang den 1. april 1964 eller senere. Ved kommunalt anviste ældreboliger i alment byggeri ser Team ejendomsskat dog bort fra opførelsesåret.

og du enten: 

  • Flytter i lejlighed og ikke har en hustandsindkomst, der overstiger 241.164 kroner (2018). Hvis du har børn, forhøjer Københavns Kommune beløbet med 42.300 kroner (2018) for hvert barn. Du kan dog maksimalt få forhøjet beløb for fire børn.

eller:

  • Flytter i enkeltværelse og ikke har en husstandsindkomst, der overstiger 163.359 kroner (2018). Hvis du har børn, forhøjer kommunen beløbet med 42.300 kroenr (2018) for hvert barn, Du kan dog maksimalt få forhøjet beløb for 4 børn.

Du kan som udgangspunkt ikke modtage lån, hvis:

  • Du har formue. Eksempler på formue kan være penge og værdipapirer i banken eller hvis du ejer et hus eller en båd
  • Kommunen vurderer, at din nuværende bolig opfylder familiens behov
  • Lejligheden er for stor i forhold til, hvor mange I skal bo der
  • Huslejen er mere end halvdelen af hustandsindkomsten (kommunen foretager en konkret vurdering)
  • Du har gæld på et tidligere udbetalt lån til beboerindskud.

Modtager du kontanthjælp, vil de økonomiske betingelser for at få lånet ofte være til stede.

Kommunens vurdering af dit behov

I kommunens vurdering af dit behov indgår husstandens lønindkomst, lånemuligheder og andre indkomster.  

Så hurtigt får du svar

Du får svar efter to uger.

Fristen for hvor hurtigt du skal have svar er fastsat efter retssikkerhedslovens § 3.