Priser for parkering

Hvis du ikke har parkeringslicens, eller vil parkere uden for det område, hvor du bor, skal du betale almindelig parkeringstakst.

Der er forskellige priser for parkering i de fire betalingszoner. Jo tættere på centrum du parkerer, jo dyrere er det. Betalingen gælder i den zone, hvor den er købt samt i en billigere zone. Det betyder, at grøn p-betaling fx også kan bruges i blå og gul zone, men ikke i rød zone.

 

Rød

Grøn

Blå

Gul

Dag (kl. 08-18)

36 kr.

19 kr.

12 kr.

9 kr.

Aften (kl. 18-23)

13 kr.

13 kr.

13 kr.

9 kr.

Nat (kl. 23-08)

  5 kr. 

  5 kr.

  5 kr.

2 kr.

Weekend (lørdag kl. 17-mandag kl.08 samt helligdage, Grundlovsdag og Juleaftensdag)

              Gratis i alle zoner

Ovenstående priser er gældende for 2018 og pr. time i de oplyste tidsrum.

Priser på licenser og andre digitale parkeringsprodukter, kan du se i parkeringsbutikken. 

Ønsker du at slippe for at betale for parkering i en af parkeringsautomaterne, så kan du betale via en mobilløsning eller købe en skrabebillet. Skrabebilletter sælges til 1, 3 og 7 timer og har samme pris som timetakst. De kan købes i parkeringsbutikken.

Bilister med gyldigt handicapkort skal ikke betale for at parkere i København. 

Delebiler med delebilsslicens parkerer gratis i alle zoner. I rød zone gælder licensen dog ikke fra kl. 10 til 17 mandag til fredag.

Parkeringsbutikken

Parkeringsbutikken er Københavns Kommunes webbutik, hvor du kan bestille parkeringsprodukter digitalt.  

Du skal bruge dit NemID for, at bestille de fleste parkeringsprodukter med undtagelse af periodekort og skrabebilletter.  Når du er logget ind, bliver du guidet til at finde de produkter, der matcher dit behov, alt efter hvor du ønsker at parkere, om du parkerer som beboer eller erhvervsdrivende osv.

Mobilbetaling

Du har mulighed for at betale for parkering via mobil ved at benytte en af de betalingsløsninger, der udbydes af private firmaer. Priser og vilkår fastlægges af de enkelte udbydere. Læs mere på udbydernes hjemmesider:

www.easypark.dk

www.parkpark.dk

www.parkman.dk

www.waytopark.dk

www.parkone.dk

P-automater

Ændring af licens

Hvis du sælger din bil eller flytter væk fra betalingszonen, skal du afmelde din licens i Parkeringsbutikken. Restbeløbet bliver derefter sat ind på din NemKonto. Det bliver beregnet fra den dag, hvor vi modtager din afmelding.

Hvis du får ny bil, skal du ændre din licens, fordi den er tilknyttet bilens registreringsnummer, og hvis du har beboer- eller erhvervslicens og flytter til en ny adresse inden for betalingszonen, skal du have ombyttet din licens. Ændring eller ombytning af parkeringslicenser koster 100 kroner. Du kan ændre din licens i parkeringsbutikken

Erklæringer til særlige licenser

Skal du have licens til en firmabil eller en lånt bil, kræver det en erklæring. 

Hent erklæringen her