Når I ansætter en ny medarbejder

Når I ansætter en ny medarbejder, er det en mulighed for at øge potentialet for performance og innovation. Sæt derfor fokus på mangfoldighed i de forskellige faser af rekrutteringsprocessen:

 1. Bred ud eller målret jeres annoncering
 2. Brug et mangfoldigt ansættelsesudvalg
 3. Orienter jeres ansatte og vælg en mentor

Sådan gør andre virksomheder

 

 

Når I arbejder med trivsel

At alle medarbejdere trives er vigtigt af personalemæssige årsager, men også for tallene på bundlinjen.Tænk derfor medarbejdernes forskellighed ind, når I arbejder med trivsel:

 1. Sørg for at alle har det godt
 2. Nytænk tradition og sociale begivenheder
 3. Mål og reager på trivsel

Når jeres medarbejdere skal udvikles

Når jeres medarbejdere skal udvikles i MUS’er eller som ledere, kan man indtænke mangfoldighed som et potentiale, der kan styrke arbejdspladsens generelle udvikling:

 1. Hav mangfoldige kompetencer med i MUS-materialet
 2. Kig efter potentialet
 3. Lav karrierespor

Når I arbejder med strategisk mangfoldighed

Når I arbejder strategisk med mangfoldighed, sker det ofte på et ledelsesniveau. For at I kan udnytte mangfoldighed til forretningsfordele, er det vigtigt, at mangfoldighed bliver anerkendt bredt i organisationen:

 1. Læs nye ledere om mangfoldighedsledelse
 2. Sammensæt mangfoldige teams
 3. Skriv mangfoldighed ind i personalepolitikken

Når diskrimination skal håndteres

Når diskrimination skal håndteres, er det vigtigt at vide, hvad der står i loven og være klar til at reagere, også før det bliver et juridisk spørgsmål:

 1. Sørg for at alle kender lovgivningen
 2. Lav retningslinjer mod diskrimination
 3. Gør klart, hvad I gør i tilfælde af diskrimination