Beskæftigelseskonsulent til Jobcenter København – Center for Jobindsats

Har du lyst til at være med til at sætte dit præg på landets største jobcenter?
Vil du gerne udvikle dig i en travl og spændende stilling?
Ønsker du at være på en dynamisk arbejdsplads?

Vi mener at alle Jobcenterets borgere – uanset ressourcer – med fordel kan opkvalificeres og afklares i et tæt samarbejde med kommunens virksomheder og samarbejdspartnere og bringe borgerne nærmere det ordinære eller det rummelige arbejdsmarked. For at komme i mål med den ambition har vi brug for personlig koordinerende sagsbehandlere.

For at komme i betragtning er det en fordel, hvis du har/er

 • lyst til – og mod på – at arbejde med de mest udsatte borgere med fokus på job og uddannelse
 • talent for tværfagligt samarbejde
 • erfaring med at arbejde med individuel sagsstamme og være det koordinerende led i borgerens sag
 • skarp i rollen som myndighedsperson og evner, at bestille de rigtige beskæftigelsesfremmende indsatser på det rigtige tidspunkt
 • fokus på rettidigheder og vil arbejde med at effektivisere samtaler med borgerne
 • god forståelse af journalisering og dokumentation som et vigtigt arbejdsredskab
 • struktureret og i stand til at prioritere
 • god erfaring med vejledning af borgere med komplekse problemstillinger
 • kendskab til lov og praksis om førtidspension, fleksjob, revalidering, forberedende planer m.v.

Du må meget gerne have en socialfaglig uddannelse og/eller erfaring indenfor området. Med andre ord en baggrund, hvor dine kompetencer kan anvendes beskæftigelsesrettet med vores arbejdsområde – borgere over 30 år på kontanthjælp og i ressourceforløb.

Det er vigtigt, at du har interesse for arbejdsmarkedsforhold og beskæftigelsespolitik – samt forståelse for borgernes udfordringer og potentialer.

Vi tror på, at den bedste beskæftigelsesrettede indsats sker i tæt samarbejde med virksomheder og arbejdspladser sideløbende med sociale- og sundhedsmæssige indsatser.

Vi forestiller os, at du har

 • gode kommunikations- og formidlingsevner, såvel mundtligt som skriftligt
 • evnen til at organisere, strukturere og planlægge opgaverne systematisk
 • omstillingsparathed i forhold til ny lovgivning og nye administrative procedurer
 • gode samarbejdsevner
 • gode it-kompetencer og evnen til at arbejde med nye it-systemer
 • lyst til at være del af en politisk styret organisation i landets største jobcenter.

Vi er en dejlig arbejdsplads i evig udvikling og med en stor spredning i alder og erfaring. Vi kan tilbyde dig et introprogram, oplæring og helt sikkert opgaver, der vil kunne udfordre dig fagligt. Som nyansat og som del af opstarten skal du også på Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens uddannelse for nyansatte, der varetages af Metropol.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Kommunernes Landsforening og HK Kommunal København for vejledere/undervisere, eller efter overenskomst for socialrådgivere og socialformidlere. Løn efter principper i Ny Løn.

Tiltrædelse snarest muligt/efter aftale.

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt med flekstidsordning.

Arbejdspladsen ligger på Lærkevej i København NV.

Yderligere oplysninger
Vil du vide mere om jobbet som personlig koordinerende sagsbehandler, kan du ringe til afdelingschef Mette Landbo  på 5173 8916 (uge 21) og til afdelingschef Edith Næblerød t på 26801514 (uge 22).

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 2. juni 2017

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 23.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.