Du er her

Beskæftigelse, erhverv og økonomi

Politikker og indsatsområder inden for beskæftigelse, erhverv og økonomi.
Hvor mange private arbejdspladser er der skabt i København? Hvordan er virksomhedernes tilfredshed med kommunens service?
Nytteindsats er udførelse af samfundsnyttige opgaver på offentlige arbejdspladser, dvs. i kommunen, regionen eller staten.
København er engageret i internationale partnerskaber og netværk, der generelt arbejder for at skabe vækst og udvikling.
Alt for mange københavnere står uden for arbejdsmarkedet, som ikke er jobsøgende pga dårligt helbred, psykisk sygdom eller sociale problemer
Et led i Københavns vækststrategi er at fremme vækst igennem samarbejde på tværs af regionen.
København har i mange år haft en relativ høj akademikerledighed. Derfor er der behov for en ambitiøs akademikerindsats i København.
Københavns Kommunens opkrævningspolitik
Med input fra omkring 150 virksomheder har Københavns Kommune i marts 2015 vedtaget en samlet erhvervs- og vækstpolitik
Københavns Kommune er landets yngste by. De mange unge udgør et enormt potentiale for byen, hvis de får en uddannelse.
Hvert andet år udgiver de 6 store kommuner i Danmark en nøgletalsrapport, der sammenligner kommunernes udgifter til de store serviceområder.
Københavns Kommune arbejder aktivt med at sikre, at københavnske borgere udelukkende modtager de ydelser, som de er berettiget til.
Politikerne i Københavns Kommune sætter hvert år penge af til en lang række konkrete projekter, som skal udvikle byen.
København vil være i front i den internationale konkurrence om vækst og internationale investeringer og har derfor nedsat et erhvervsråd.