Flere samtaler med jobcenter og a-kasse

Dit jobcenter og din a-kasse vil fra 1. juli arbejde endnu tættere sammen om at hjælpe dig, mens du er ledig. Derudover skal du hyppigere til samtale. I løbet af det første halve år skal du til 6 samtaler i jobcentret og til 3 samtaler i din a-kasse:

 • I løbet af de 2 første uger: Samtale i din a-kasse, der skal godkende dit cv på Jobnet. I laver sammen din personlige plan.
   
 • Efter 3-6 uger: Samtale i dit jobcenter, hvor I arbejder videre med din personlige plan.
   
 • I løbet af de første 6 måneder: Du skal til til fem samtaler i jobcentret. Din a-kasse deltager i samtalen i 5. eller 6. måned, medmindre du ikke ønsker det. Derudover skal du til 2 såkaldte rådighedssamtaler i din a-kasse inden for det første halve år.   
   
 • Efter 6 måneder: Du skal til samtaler i jobcentret hver 3. måned og rådighedssamtaler i a-kassen efter behov.
   
 • Efter 16 måneder: Der bliver gjort en særlig indsats for at bringe dig i job, hvis du har været ledig i over 16 måneder. Det betyder blandt andet, at du bliver indkaldt til en samtale i jobcentret om, hvilke nye initiativer der kan sættes i gang for at forbedre mulighederne for at finde arbejde. A-kassen deltager i samtalen, medmindre du ikke ønsker det.
  ​Jobcentret kan fx tildele dig en personlig jobformidler, hyppigere samtaler og praktik i en virksomhed.  

Kom i uddannelse

Uddannelse og opdaterede færdigheder kan betyde, at du står bedre i kampen om jobbene. Det gælder specielt, hvis du er ufaglært eller faglært. Du kan i hele den periode, du er ledig, få uddannelsesforløb, som giver dig de kompetencer, virksomhederne har brug for.

Har du en lang eller mellemlang uddannelse, er det dog snarere aktiv jobsøgning og praktik, der kan hjælpe dig i job.

Læs om dine muligheder her: 

6 ugers jobrettet uddannelse

Du har ret til et 6 ugers jobrettet uddannelse fra første dag, du bliver ledig, hvis du:

 • er ufaglært
 • er faglært
 • har en kort videregående uddannelse, der samtidig en erhvervsfaglig uddannelse

At uddannelsen skal være jobrettet betyder, at du skal tage en uddannelse, der giver dig kompetencer, som virksomhederne har brug for. Det er a-kassen, som bevilger uddannelsen fra en liste over relevante kurser. Du kan kun få én jobrettet uddannelse. Du skal være færdig med uddannelsen, inden du har været ledig i 6 måneder, hvis du er under 25 år, og inden 9 måneder, hvis du er over 25 år. 
Se listen over 6 ugers jobrettede uddannelser

Korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb  

Ledige over 30 år har mulighed for at tage korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb inden for områder, hvor der forventes at være job. Disse uddannelsesforløb har forskellig varighed. Der er i alt 580 forskellige forløb. Det er typisk AMU-kurser inden for fx bygge og anlæg, jern, metal og auto, industriproduktion, hotel og restauration og it- og teleområdet. 
Jobcentret skal godkende dit valg af uddannelse.

Se listen over korte, erhvervsrettede uddannelser.

Erhvervsuddannelse til voksne

Er du ufaglært over 30 år eller faglært med en forældet uddannelse, kan du tage en erhvervsuddannelse allerede i starten af din periode som ledig. Du skal dog kunne gennemføre uddannelsen inden for dagpengeperioden på 2 år.

Mens du tager en erhvervsuddannelse, kan du gennem din a-kasse søge om at få 80 procent af den maksimale dagpengesats. Du har derudover mulighed for at låne resten, så du kommer op på det fulde dagpengebeløb. Lånet kan være op til ca. 3.500 kr. om måneden, hvis du er fuldtidsforsikret. 

Alle over 25 år skal gennemføre erhvervsuddannelsen som en voksenuddannelse. Det betyder, at der tages hensyn til, at du som voksen har flere kvalifikationer og kan gennemføre uddannelsen på kortere tid. Du får en uddannelsesplan på erhvervsskolen, så du kan se, hvor meget skole og hvor meget praktik i virksomheden, du mangler.

Vær opmærksom på, at du kun har tre forsøg til at vælge en erhvervsuddannelse. 

Se erhvervsuddannelser

Voksenlærling

Du kan tage en uddannelse som voksenlærling, hvis du er over 25 år og enten er:

 • ufaglært
 • har en faglig uddannelse, som du ikke har brugt i 5 år.

Det er op til jobcentret at godkende, om du kan gå i gang med en uddannelse som voksenlærling.

Se de mange forskellige erhvervsuddannelser på uddannelsesguiden.

Som voksenlærling får du mindstelønnen for ikke-faglærte. Du kan få flere oplysninger i din fagforening. I mange tilfælde vil du kunne tage uddannelsen på kortere tid, hvis du i forvejen har erhvervserfaring fra branchen. 

 

Læse-, skrive- og regnetest

 • Er du under 25 år, og har du ikke afsluttet en ungdomsuddannelse, skal du tage en test, der kan vise, om du har svært ved at læse, skrive eller regne.
   
 • Hvis du er over 25 år, og ikke har en ungdomsuddannelse, kan du selv vælge, om du vil tage en læse-, skrive- eller regnetest. 

Hvis din test viser, du har behov for at blive opkvilificeret, kan du komme på et et læse-, skrive- eller regnekursus.

Virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation

Hvis du ikke har behov for mere uddannelse, skal du sammen med jobcentret finde ud af hvilket tilbud, der er det rette for dig. Det kan være virksomhedspraktik, løntilskud eller jobrotation. 

Når du er i en virksomhed, får du praktisk erfaring og adgang til et netværk, der kan hjælpe dig i job. Det er en god idé, hvis du selv finder en virksomhed, hvor du gerne vil i praktik eller løntilskud. Så er der større chance for, at forløbet bliver vellykket. Du kan komme i privat løntilskudsjob i 6 måneder og i offentligt løntilskudsjob i 4 måneder. Et jobrotationsvikariat kan højst vare 6 måneder.

Hvis du er ledig dimittend med en videregående uddannelse, kan du komme i virksomhedspraktik i op til 8 uger og dermed få den praktiske erfaring, som ofte gør, at nyuddannede står bedre i kampen om jobbene.  

Din alder har betydning for dine muligheder:

Alle ledige kan komme i praktik i en virksomhed allerede fra den første ledighedsdag. Men vær påmærksom på, at hvis du er: 

 • under 30 år - skal du være i gang med en form for aktivering - eksempelvis virksomhedspraktik - efter 3 måneders sammenlagt ledighed. 
 • mellem 30 og 49 år, skal du være i gang med en form aktivering - eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud - efter 6 måneders ledighed.
 • over 50 år, skal du være i gang med en form aktivering - eksempelvis virksomhedspraktik eller løntilskud - efter 3 måneders sammenlagt ledighed. 

Læs mere om ordningerne.

Få papir på dine erfaringer

Du kan få en såkaldt realkompetencevurdering, hvis du er fyldt 30 år og er ufaglært. Dermed kan du få papir på de kvalifikationer, du har opnået i dit arbejdsliv. Det stiller dig bedre i forhold til uddannelse.  

En realkompetencevurdering foregår ved, at den skole, som du gerne vil ind på, vurderer dine praktiske erfaringer. Det kan betyde, at dine erfaringer kan gøre det ud for formelle kvalifikationer, så du kan få adgang til den ønskede uddannelse og tage uddannelsen på kortere tid. Tal med jobcentret, hvis du vil have papir på dine erfaringer. 

Registrer din jobsøgning i joblog

For at du, din a-kasse og jobcentret kan få et overblik over din jobsøgning, skal du registrere de job, du søger, i en digital joblog på jobnet.dk. Det skal forbedre konsulenternes vejledning om jobsøgning, da både jobcenter og a-kasse får adgang til oplysningerne.

Log på jobnet.dk og registrer din jobsøgning