Center for Afklaring og Beskæftigelse (CAB)

I CAB får borgerne hjælp til at afklare og forbedre deres jobmuligheder. De får hjælp til at beskrive helt præcist, hvilke særlige hensyn borgerne eventuelt har behov for, for at kunne komme i job.
I CAB hjælper de med at sammensætte en plan, der tager udgangspunkt i borgerens situation. Læs mere om CAB

Center for Kompetence og Brobygning (CKB)

CKB er et center for unge under 30 år. Deres arbejde er at sikre, at kursisterne kommer i uddannelse. Det gør de ved at udbygge deres kompetencer igennem kurser, praktik med mere. Læs mere om CKB

Center for Beskæftigelse, Sprog og Integration

CBSI er et beskæftigelsescenter med aktiviteter, som støtter borgerne til hurtigere og lettere at komme i arbejde eller uddannelse. CBSI er også specialiseret i tilbud til indvandrere og flygtninge.
De tilbyder forløb til borgere, der er omfattet af integrationsloven, og CBSI Sprogcenter tilbyder Danskuddannelse og FVU forløb til borgere, der har behov og ret til Danskuddannelse eller sproglig opkvalificering. Læs mere om CBSI