2012

Samlede udgifter i første halvår 2012 (i kr. ekskl. moms)

Forplejning udvalgsmøder 

 • Januar: 2193
 • Februar: 1.440

Rejser mm.

 • Februar: 444

Øvrige udgifter

 • janaur: 200

Budgetseminar. Hent deltagerliste og regnskab

2011

Samlede udgifter i 2011 (i kr. ekskl. moms)

Forplejning udvalgsmøder 

 • Marts: 3.470,40
 • April: 5.065
 • Juni: 8.277
 • Juli: 8.103  
 • August: 350
 • September: 2.909
 • Oktober: 4.027
 • November: 739

Rejser mm.

 • Marts: 39.415*
 • Juni: 7.004

Øvrige udgifter

 • Februar: 84
 • Oktober: 8.876 
 • November: 408
 • December: 5.569

2010

Forplejning udvalgsmøder 

 • Marts: 745
 • April: 3.064
 • Maj: 2.401
 • Juli: 4296
 • September: 43
 • Oktober: 3.382 
 • November: 1.000
 • December: 566

Rejser mm.

 • Januar: 36.0861
 • Februar: 5.000
 • Marts: 52.1442
 • Maj: 500
 • Juni: 177.4613

Introseminar: Hent deltagerliste og regnskab.
Budgetseminar: Hent deltagerliste og regnskab.
Studierejse til London: Hent rejserapport indeholdende deltagerliste, regnskab, mm.

Øvrige udgifter

 • Marts: 29.161
 • December: 17.674