Som udgangspunkt laver vi beregningen af dit fleksløntilskud ud fra den løn, du fik i den foregående måned. Fx beregner vi dit fleksløntilskud for december ud fra din løn for november.

Er du ansat i et fleksjob, får du løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, som du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som højest kan udgøre op til 18.027 kr. pr. måned. Tilskuddet bliver nedsat med 30 procent af lønnen op til 14.116 kr. om måneden før skat. Hvis månedslønnen før skat overstiger 14.116 kr., bliver tilskuddet herefter reduceret med 55 procent af lønnen. Der beregnes 5% ATP af fleksløntilskuddet, dog max. 500 kr. om måneden.

Du kan teste, hvad du kan få med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings beregner. Her er et detaljeret eksempel på beregning af fleksløntilskud:

Eksempel:  Løn før skat på 16.000 kr. og en 22 timers arbejdsuge

Løn inklusiv pension                                                         16.000 kr.
Løn for et tilsvarende job med 37 timers arbejdsuge        23.545 kr.

Der trækkes i det maksimale fleksløntilskud
på 18.027. Der bliver trukket 30% af
de første 14.116 kr. og 55% af den løn, der
overstiger 14.116 kr.    

Max fleksløntilskud                                                         18.701 kr.
30% af 14.116 kr.                                                            -4.489,50 kr.
55% af 16.000-14.116 kr.                                               -569,25 kr.      
                                                                                    __________
Fleksløntilskud                                                               13.642,25 kr.

Din løn og dit fleksløntilskud sammenlagt må ikke overstige lønnen for en fuldtidsansat, så derfor reduceres dit fleksløntilskud yderligere, hvis det er tilfældet.

Løn inklusiv pension                                                       16.000 kr.
Fleksløntilskud                                                               13.642,25 kr.
                                                                                    ___________
Løn og fleksløntilskud før regulering                              29.642,25 kr.

Beregning af forskel mellem

Løn før og fleksløntilskud regulering                               29.642,25 kr.
Løn for et tilsvarende job med 37 timers arbejdsuge       23.545 kr.

                                                                                    ___________
Beløb der skal fratrækkes dit flekslønskud                        6.097,25 kr.

Ud over dette beløb, bliver ATP også trukket fra.
Fleksløntilskud  før reducering                                        13.642,25 kr.
Beløb der skal fratrækkes dit flekslønskud                      - 6.097,25 kr.
ATP 5% (max 500 kr.)                                                      -   377 kr.
                                                                                     __________
Fleksløntilskud  før skat                                                     7.168 kr.