Beløbsgrænser i boligreguleringsloven § 5, stk. 2

År              Pr. m²               Samlet 

>2000      1.500 kroner     170.000 kroner   

2001         1.656 kroner    1.89.405 kroner      

2002         1.697 kroner    194.140 kroner

2003         1.733 kroner    198.217 kroner 

2004         1.733 kroner    202.776 kroner 

2005         1.799 kroner    205.818 kroner 

2006         1.834 kroner    209.728 kroner 

2007         1.874 kroner    214.342 kroner

2008         1.904 kroner    217.772 kroner 

2009         1.984 kroner    226.918 kroner 

2010         2.024 kroner    231.457 kroner 

2011         2.054 kroner    234.928 kroner 

2012         2.112 kroner    241.506 kroner 

2013         2.145 kroner    245.370 kroner 

2014         2.167 kroner    247.824 kroner 

2015         2.184 kroner    249.807 kroner 

2016         2.202 kroner    251.805 kroner  

2017         2.213 kroner    253.064 kroner 

2018         2.228 kroner    254.836 kroner  

Årstallene henviser til det tidspunkt, hvor arbejderne skal være færdiggjort i.

Der tages udgangspunkt i den beløbsgrænse, der er lavest. Ved små lejemål er det typisk beløbet pr. m² x areal, der anvendes, mens det er det samlede beløb, der benyttes, hvis lejligheden er stor.

Fx ved et lejemål på 51 m² x beløbsgrænsen i 2015 på 2.184 kroner vil beløbsgrænsen være opfyldt, hvis der udføres forbedringsarbejder for mindst 111.384 kroner. Havde der derimod været tale om et lejemål på 151 m² x 2.184 kroner pr. m² svarer beløbet til 329.784 kroner, og dette beløb er højere end det samlede beløb på 249.807 kroner for 2015.