Begejstret rådgiver til U-turns tilbud Ro på Rusen

U-turn er Københavns Kommunes tilbud til unge stofbrugere. Vi arbejder med hele den unges liv og med de sociale og psykologiske omstændigheder, der ligger til grund for den unges brug af rusmidler og inddrager derfor også familie og netværk i behandlingen. Vi bestræber os på at arbejde helhedsorienteret med fokus på den unges egne løsninger og ressourcer.

Rådgiverstillingen er placeret i Center for unge og rusmidler og er i U-turns udgående tilbud ”Ro på Rusen” som er et tilbud til erhvervsskoler, produktionsskoler, Københavns Kommunes ungdomsskoler, samt brobygningscenter CKB. Teamet laver forskellige opsøgende og rådgivende aktiviteter, som et led i fastholdelse af eleverne i uddannelsessystemet med fokus på tidlig indsats og tidlig opsporing. Nærværende rådgiverstilling vil primært være koncentreret om anonyme og individuelle rådgivningsforløb, samt gruppeforløb i Beskæftigelsesforvaltningens brobygningstilbud CKB (Center for Kompetence og Brobygning).
Ro på Rusens tilgang bygger på tanker fra systemisk teori og socialkonstruktionisme, og vi er hele tiden optaget af at udvikle og justere vores metoder. Den grundlæggende rådgivning i Ro på Rusen foregår gennem anonyme samtaler, hvor samtalerne bliver en del af den unges vej på at skabe forandringer, i forhold til deres forbrug af rusmidler, men også en vej mod beskæftigelse eller uddannelse.

Ro på Rusen er en del af U-turn og hører under Center for Unge og Rusmidler, Socialforvaltningen i Københavns Kommune. Center for Unge og Rusmidler varetager en række opgaver på rusmiddelområdet, herunder opgaver af oplysende og forebyggende karakter, tidlige og opsøgende indsatser, rådgivning, behandling, familietilbud, kurser og oplæg for professionelle m.m.
 
Dine primære arbejdsopgaver vil være

 • rådgivende samtaler med unge
 • oplæg og dialog for mentorer/vejledere og unge om unge og rusmidler
 • konsulenthjælp i arbejdet med rusmiddelpolitikker og handleplaner
 • brobygning til U-turns tilbud eller andre relevante tilbud
 • kompetenceudvikling af undervisere og vejledere.

Du vil have base i Center for unge og Rusmidler, men en del af arbejdstiden vil du være tilknyttet CKB, hvor du sammen med to kollegaer vil arbejde tæt sammen med medarbejdere på CKB. I forbindelse med rådgivningsarbejdet må der påregnes aftenarbejde én til to gange om ugen.

Vi søger en kollega, der brænder for arbejdet med udsatte unge og gerne vil arbejde i hjertet af København på en progressiv arbejdsplads.Vi søger medarbejdere, der:

 • har en relevant faglig uddannelse, fx pædagog eller lignnende
 • har erfaring med terapeutisk praksis og gerne rusmiddelfaglig erfaring
 • har erfaring med at arbejde med socialt udsatte unge og hurtigt kan danne relationer
 • har erfaring med at inddrage den unges familie og netværk
 • kan arbejde med forandring i uformelle rammer, fx på skolens værksteder mv.
 • har erfaring fra Københavns Kommune
 • har gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.

Vi tilbyder en spændende og kreativ arbejdsplads.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen er til besættelse den 1. september 2017 og er på 37 timer ugentligt. Ansættelsen er tidsbegrænset og slutter den 31. december 2018. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst og efter principper om Ny løn. Ved ansættelse skal der indhentes henholdsvis børne- og straffeattest samt referencer fra tidligere ansættelser.

Vil du vide mere
Tjek følgende links: www.ropaarusen.kk.dk, www.curu.kk.dk, www.ungeogrusmidler.kk.dk og www.uturn.kk.dk. Eller har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til rådgiver Anne Grønbjerg på 21548 287 eller teamleder Carina Gjaldbæk på 2724 0885.

Ansøgning vedlægges cv og uddannelsesdokumentation.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.