Folketal

Faktaark

Befolkning efter bydel og areal 1.1. 2017 (pdf)

Befolkningen efter alder og tæthed, 1.1. 2017 (pdf)

Befolkningen efter alder og køn samt befolkningspyramide, København og Hele landet 1.1. 2017 (pdf)

Befolkningen i København og hele landet 1801-2017 (pdf)

Befolkningen i København efter alder 1801-2017 (udvalgte år) (pdf) 

Befolkningen i København 1450-2017 (udvalgte år) (pdf) 

Folkeregisteropgørelser efter bydele, køn, alder og statsborgerskab, kvartalsvis 1999-2014 (pdf) (opdateres ikke længere. I Statistikbanken kan du finde tilsvarende tal som opdateres kvartalsvis)

Publikationer

Befolkningen i København 1998-2016 indeholder tabeller opdelt efter køn, alder, statsborgerskab og herkomst.

Fra 2015 er indholdet ændret så der ikke mere er opdelt på civilstand og herkomst ned på enkeltlande. 

Befolkningen i København 2017 (pdf) 

Befolkningen i København 2016 (pdf) 

Befolkningen i København 2015 (pdf)

Befolkningen i København 2014 (pdf)

Befolkningen i København 2013 (pdf)

Fremskrivninger

Flytninger og vandringer

Faktaark

Befolkningens bevægelser 2000-2016 (pdf)

Publikationer

 

Befolkning og bevægelser

 

Fertilitet

Middellevetid