Bedre faglige resultater i Københavns folkeskoler

De københavnske børn bliver bedre i skolen.

De københavnske folkeskoleelever er blevet dygtigere til at læse og regne. Det viser en fremgang i resultaterne fra folkeskolens afgangsprøver i 2016.

Karaktergennemsnittet i folkeskolens afgangsprøver var i 2016 på 6,8, hvilket er en stigning fra 5,9 i 2008 og fra 6,7 i 2015. Samtidig er landsgennemsnittet ikke er steget.

Flere københavnske folkeskoler har endda et gennemsnit over karakteren 7. Skolernes faglige resultater for 2016 viser tilmed, at der ikke længere er skoler, som har et gennemsnit i de bundne prøvefag under karakteren 5.

Kontakt