Byggearbejde der ændrer boligens størrelse (BY210)

Denne blanket er til byggeri både i forhold til beboelse og erhverv, når boligens størrelse (ydre mure) bliver ændret. Det kan eksempelvis være, når du:

 • opfører en ny bygning
 • bygger til eller bygger om så bygningen får et andet antal m2
 • delvis nedriver en eksisterende bygning eller
 • inddrager hele eller dele af loft- eller kælderetagen.
 • Ændrer du lejlighedens indretning, skal du også udfylde BY220.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Byggearbejde for enfamiliehuse (BY215)

Denne blanket skal du bruge til alt byggearbejde vedrørende enfamiliehuse. Det kan fx være, når du:

 • opfører et nyt hus
 • bygger til og bygger om så huset får et andet antal m2 eller
 • delvis nedriver et eksisterende hus

For to-familiehuse og rækkehuse skal blanket BY220 bruges.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Byggearbejde i en lejlighed eller erhvervslejemål (BY220)

Denne blanket skal du bruge, når du bygger om inden for en lejligheds eller en erhvervslejemåls eksisterende ydermure. Det kan fx være, når du:

 • ombygger eksisterende rum
 • fjerner vægge eller sætter nye vægge op
 • sammenlægger flere eksisterende lejligheder.
 • Inddrager du hele eller dele af loft- eller kælderetagen, eller ændrer du på bygningens størrelse, skal du også udfylde blanket BY210.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Byggearbejde af tekniske anlæg, bl.a. olietanke (BY230)

Denne blanket skal du bruge når det handler om ansøgninger om byggearbejde af tekniske anlæg som f.eks. olietanke.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Byggearbejde for vand og afløb (BY235) - bruges ikke i Københavns Kommune

Københavns Kommune benytter ikke blanket 235 ved ansøgning. Du skal i stedet beskrive vand- og afløbsforhold i selve ansøgningsmaterialet, når du ansøger digitalt. 

Vand- og afløbsforhold skal primært beskrives, når du bygger om på køkken og badeværelse. Se eventuelt hvad du skal være opmærksom på ved byggeri, der berører vand- og afløbsforhold.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Byggeri af småbygninger under 50 m2 (BY240)

Denne blanket skal du bruge, når det handler om ansøgning af byggearbejde af småbygninger mindre end 50 m2, som f.eks garager, carporte, udhuse eller drivhuse m.v.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Hel nedrivning (BY250)

Denne blanket skal du bruge, når en hel bygning skal rives ned.

Oplys venligst hvad bygningen har været brugt til i blankettens bemærkningsfelt, navnlig om den har været brugt til bolig- eller erhvervsformål.

Sådan sender du blanketten sammen med din byggeansøgning

Når du har udfyldt blanketten på skærmen, skal du printe den ud, underskrive den og scanne den ind. Herefter skal du uploade den under BBR-dokumentationskravet på din byggeansøgning. Gå til din digitale byggeansøgning

Opmåling af altan