Basissygeplejerske til dagvagt på plejecentrene Poppelbo og Lærkebo

Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter beboernes trivsel, brugerinddragelse, glæde og tryghed i højsædet.

Din nye arbejdsplads
Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo er to velfungerende plejecentre med samlet 168 boliger fordelt på seks plejeafdelinger. Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der består af i alt 12 sygeplejersker, herudover og social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever og et fagligt supportteam bestående af bl.a. to sygeplejerske og to terapeuter.

Vores vision og strategi for sygeplejefaglighed tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog, og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Strategien angiver retningen for, hvordan plejecentrene løbende skal udvikle sig hen imod et højt fagligt niveau, kendetegnet ved samarbejde med beboeren og de pårørende, kvalitet og sammenhæng i ydelserne.

Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske ledere og medarbejdere og anvendelse af evidensbaseret viden. Der arbejdes ud fra fire vigtige værdier: dialog, dygtighed, dristighed og videndelig. Disse værdier er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorg på Poppelbo og Lærkebo.

Hovedopgaverne vil bl.a. være, at

  • varetage daglig pleje og omsorg hos beboere med komplekse plejebehov
  • udarbejde sygeplejefaglige vurderinger og handleplaner
  • sikre kort og faglig præcis dokumentation i vores helt nye dokumentationssystem CURA
  • kommunikation med læger, hospitaler og andre samarbejdsparter
  • udføre en bred variation af sygeplejeopgaver som sår, medicinhåndtering, sondeernæring m.m.
  • rådgive, sparre og vejlede kolleger, bl.a. på daglige formiddagsmøder og bedsidde
  • medvirke til implementering af nye faglige tiltag.

Vi søger en basissygeplejerske, der brænder for faget og ”kan skrive under på” at  det skabe gode oplevelser for beboerne, at tage personligt ansvar og at dele viden" er en del af det fundament, der ligger i arbejdsrygsækken. Du skal være fleksibel, fagligt velfunderet og ambitiøs i forhold til de mange forskelligartede indsatser omkring beboernes livskvalitet, en meningsfuld og aktiv hverdag, sundhedsfremme, sygepleje og rehabilitering.

Beskæftigelsegraden er på 35 timer ugentligt med vagt hver tredje weekend. 

Mere information
Yderligere oplysninger kan indhentes hos centerleder Susanne Christensen på 2614 2015.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 12. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.