Basissygeplejerske til aftenvagt på plejecentrene Poppelbo og Lærkebo

Din nye arbejdsplads Plejecentrene Poppelbo og Lærkebo er to velfungerende plejecentre med samlet 168 boliger fordelt på seks plejeafdelinger. Vi har en stabil og velfungerende personalegruppe, der består af i alt 12 sygeplejersker, herudover og social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, elever og et fagligt supportteam bestående af bl.a. to sygeplejersker og to terapeuter. Alt i alt ca. 200 medarbejdere.

Du bliver en del af et dynamisk fagligt og kompetent miljø, hvor vi sætter beboernes trivsel, brugerinddragelse, glæde og tryghed i højsædet.

Vores vision og strategi for sygeplejefaglighed tager afsæt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens til en hver tid gældende indsatskatalog, og aktuel lovgivning og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Strategien angiver retningen for, hvordan plejecentrene løbende skal udvikle sig hen imod et højt fagligt niveau, kendetegnet ved samarbejde med beboeren og de pårørende, kvalitet og sammenhæng i ydelserne. Trædestenene til at nå i mål er innovation, dynamiske ledere og medarbejdere og anvendelse af evidensbaseret viden. Der arbejdes ud fra fire vigtige værdier: dialog, dygtighed, dristighed og videndelig. Disse værdier er også rammesættende for det daglige arbejde og udviklingen af pleje og omsorg på Poppelbo og Lærkebo.

Som i basissygeplejerske i Lærkebo/Poppelbo skal du bl.a. hjælpe med at sikre, at

 • den enkelte beboer oplever livskvalitet og sammenhæng i døgnets ydelser
 • støtte op omkring beboerne, så funktioner bevares og måske endda styrkes
 • du med din særlige profil og faglighed bidrager med dit perspektiv på borgerne – og formår at inspirere dine kollegaer
 • god og positiv kontakt til beboernes pårørende

Som en del af aftenteamet indgår du i alt arbejde omkring beboerne, men vi forventer, at du med din særlige profil og faglighed bidrager med dit perspektiv på beboernes og deres behov – og formår at inspirere dine kollegaer.

Vi forventer, at du

 • har en relevant faglig baggrund som sygeplejerske
 • kan identificere, vurdere, planlægge og udføre plejende, aktiverende og omsorgsmæssige handlinger i forhold til beboerens situation
 • håndterer sygeplejefaglige opgaver i samarbejde de øvrige kolleger og vagtlag
 • har erfaring, viden og/eller interesse indenfor demensområdet
 • har en robust og stabil personlighed
 • er god til at aflæse, leve dig ind i og imødekomme andre menneskers behov og følelser
 • kan få det bedste frem i dig selv og andre
 • evner at skabe et trygt miljø omkring dig
 • er fagligt nysgerrig og villig til hele tiden at lære nyt og udvikle dig.

Ansættelsesvilkår
Stillingen som basissygeplejerske i aftenvagt har ikke ansvarshavende funktion. Vagtugen løber fra mandag til søndag kl. 15-23.00. Du aflønnes i henhold til gældende overenskomst og efter principperne om Ny løn. Stillingerne kan tiltrædes den 1. juli 2017 eller efter aftale.

Mere information
Hvis du har brug for mere information, før du kan sende en ansøgning, er du velkommen til at kontakte centerleder Susanne Christensen 2614 2015.

Søg stillingen via nedenstående link senest onsdag den 14. juni 2017.

Københavns Kommune ser mangfoldighed som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres særlige baggrund, personlighed og evner.