Hvad er en børnehave?

Børnehaver har børn fra 2 år og 10 måneder og op til skolestart. I børnehaven er der mange aktiviteter og oplevelser, som styrker dit barns udvikling og selvværd gennem trygge og udfordrende rammer.

I Københavns Kommune er der børnehaver, som har base i byen, ligesom der er børnehaver, som har tilknyttet forskellige busordninger, så børnene eksempelvis kører med bus ud til en fast skovbørnehave eller "ud i det blå".

Hvornår skal jeg skrive mit barn op til børnehave?

Du kan skrive dit barn på venteliste til børnehave, samtidigt med at du skriver dit barn op til vuggestue eller dagpleje. Hvis dit barn ikke er indmeldt i et dagtilbud anbefaler vi, at du skrive dit barn på venteliste til børnehave, når dit barn er omkring to år.

Hvis dit barn går i en integreret institution, er barnet automatisk skrevet op til børnehavedelen. Det er kun hvis du ønsker at skrive dit barn op til en anden børnehave, at du skal skrive dit barn på venteliste.

Du har tre vejledende ønsker til børnehaver. Dit barn vil blive placeret på ventelisten efter sin alder, så det ældste barn står øverst og vil få plads først.

Kan jeg ønske en anden børnehave, når mit barn er indmeldt i en integreret institution?

Hvis dit barn går i en integreret institution, er barnet automatisk skrevet op til børnehavedelen. Hvis du ønsker at skrive dit barn op til en anden børnehave, så skal skrive dit barn på venteliste.
 

Er der mad i børnehaven?

I Københavns Kommune skal alle daginstitutioner tilbyde morgenmad og mellemmåltider og frokost alle åbningsdage (mandag-fredag). Der tilbydes dog kun frokost, hvis forældrebestyrelsen ikke har fravalgt frokosten.

Hvis forælderen ønsker selv at give barnet mad med er det som udgangspunkt forælderens eget valg. Institutionen kan dog godt lokalt beslutte, at forældrene ikke må give barnet madpakke med. 

Kan jeg takke nej til en børnehaveplads?

Hvis du takker nej til et tilbud om børnehaveplads, fra den 1. i den måned dit barn fylder 2 år og 10 måneder, bliver dit barn meldt ud af vuggestuen eller dagplejen med en måneds varsel. 

Hvis dit barn i forvejen er meldt ind i en børnehave og samtidig er skrevet op til en overflytning til en anden børnehave, kan du takke nej til overflytningen, uden dit barn bliver meldt ud af sin nuværende børnehave. Du skal dog huske at give Pladsanvisningen besked, om du fortsat ønsker dit barn skrevet op til en overflytning.

Kan jeg skrive mit barn op til børnehave, selvom vi bor i en anden kommune?

-

Kan mit barn beholde sin plads i børnehaven, selvom vi flytter til en anden kommune?

-

Er der lukkedage i børnehaven?

Der må afholdes op til 7 lukkedage om året i jeres barns børnehave. Når der afholdes en lukkedag, vil I blive tilbudt alternativ pasning til jeres barn.
Udover de 7 mulige lukkedage er institutioner lukket den 5. juni (Grundlovsdag) og den 24. december (juleaftensdag). På disse to dage vil jeres barn ikke blive tilbudt pasning.
 

Kan jeg få en børnehave med tilknyttet busordning?

Københavns Kommune har følgende busordninger til børnehave:

  • Udflytterbørnehave: En udflytterbørnehave er en børnehave, der ligger i omgivelser med masser af frisk luft. Du afleverer dit barn ved en institution i København. Herfra bliver dit barn kørt frem og tilbage til udflytterbørnehaven. Der er også institutioner, som har en udflytterdel tilknyttet. Det vil sige, at mindst én børnegruppe dagligt kører med bus til et udflyttersted. Københavns Kommune har mere end 60 udflytterbørnehaver
  • Skovbus:  Børnehaver i Københavns Kommune har mulighed for at få tilknyttet en skovbus, som har plads til 11 børn. I nogle institutioner er det den samme gruppe af børn og voksne, der hver dag kører i skoven, i andre institutioner skiftes børnegrupperne. Nogle af skovbusserne kører hver dag til et fast tilholdssted, mens andre skovbusser kører forskellige steder hen, afhængig af årstiden, vind og vejr. Der er 17 skovbusser i Københavns Kommune.
  • RumlepotterRumlepotten er en ombygget bus, hvor der er sæder, borde og sikkerhedsseler mm. til 20 børn og 3-4 voksne. 

Bussen er indrettet med køkken, toilet og tørreskab til skiftetøj. Sæder og borde er indrettet, så de kan ændres til senge, hvis nogle af børnene skal have en middagslur. Typisk skiftes forskellige grupper i børnehaven til at tage på tur med rumlepotten - så hver gruppe børn f.eks. er en uge i skoven og to uger i institutionen. Der er i øjeblikket 14 daginstitutioner i Københavns Kommune, som har tilknyttet en rumlepotte.


Kan jeg få weekendpasning til mit barn?

Københavns Kommune har seks weekendåbne institutioner. Alle forældre med et dokumenteret behov for weekendpasning har fortrinsret til pladserne. Det er begge forældre, som skal have et dokumenteret behov for børnepasning i weekenden. 
Behovet for weekendpasning kan dokumenteres med eksempelvis en arbejdsgivererklæring eller anden arbejdstidsdokumentation.
 
Hvis dit barn er indskrevet i et dagtilbud, som ikke tilbyder weekendpasning, vil dit barn blive tilknyttet et primært og et sekundært weekendtilbud. Udgangspunktet er at dit barn bliver passet i den primære weekendinstitution, men hvis der ikke er plads, så kan dit barn blive passet i den sekundære weekendinstitution.
 
 
Du kan have to vejledende ønsker, når du skriver dit barn op til en plads i en weekendinstitution. Dit barn er garanteret et weekendtilbud inden for to måneder efter opskrivningen.

Er der søskendefordel for mit barn?

Børn med søskende i den søgte børnehave får et generelt fortrin til en ledig plads i den samme børnehave, dog tidligst fra den 1. i den måned barnet fylder to år og ti måneder.

Hvis der er flere børn med søskende i samme børnehave, vil det ældste søskendebarn få plads først. Hvis der ikke er en ledig plads i den pågældende børnehave, vil søskendebarnet få plads i en anden børnehave.