Bæredygtige byggeretningslinjer

Københavns Kommune har udgivet publikationen "Miljø i byggeri og anlæg 2010", som indeholder retningslinjer for at reducere miljøbelastningen fra bl.a. energi- og ressourceforbruget samt affaldet og støjen i forbindelse med byggeriet. Private bygherrer kan anvende publikationen til inspiration til at nå op på et øget fokus på miljø, sundt indeklima i byggeriet og et godt bymiljø.

Gør taget grønt

Et grønt tag kan opsuge 60-80 pct. af det regnvand, der falder på taget, og det forsinker nedløbet af resten. Samtidig kan det isolerer, så man sparer energi til opvarmning om vinteren og nedkøling om sommeren, og samtidig får en vis lydisolering. Læs mere om hvordan du kan få et grønt tag.

Få hjælp til solceller

 

Solceller kan være en god investering for miljøet og for privatøkonomien. Men der er en del ting, som skal overvejes inden en investering i solceller. Få hjælp og vejledning til, hvordan solceller kan passe på jeres tag.

Etabler en faskine til regnvandet

Mængderne af regnvand vil øges fremover, og du kan undgå at overbelaste kloaksystemet ved at etablere en faskine til lokal afledning af regnvand. Når de store mængder regnvand ender i kloakken, bliver de blandet med beskidt kloakvand og ryger via kloaknettet til de store rensningsanlæg, hvor vi bruger meget energi på at rense det, før vi kan lede det ud i havet. Alligevel bliver det ikke lige så rent, som da det løb ned i kloakken. Får regnvandet derimod mulighed for at løbe ned i faskinen, siver det ned og bliver til nyt, rent grundvand. Samtidig sparer vi meget CO2 og energi.

Gode råd til energiforbedringer